ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA

W dniach 25-27.03.2019 płk dr hab. Konrad Stańczyk uczestniczył w organizowanej przez Zarząd Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP odprawie rozliczeniowo-zadaniowej Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki z kierowniczą kadrą logistyki SZ RP, która odbyła się w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie.

Odprawa poświęcona była rozliczeniu zadań oraz omówieniu bieżących problemów i wyzwań zabezpieczenia logistycznego w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Sporo uwagi w trakcie odprawy poświęcono zagadnieniom związanych z formowaniem nowych jednostek logistycznych oraz poprawą gotowości bojowej wojsk i związanym z tym pobieraniem zapasów środków zaopatrzenia.

Odprawę prowadził płk Robert Woźniak – Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Integralną częścią odprawy był panel był panel operacyjno-szkoleniowy, w trakcie którego uczestnicy odprawy mieli okazję uczestniczyć w praktycznym ćwiczeniu pobierania środków bojowych ze składu Mosty przez pododdział 12 DZ (7 BOW). Odprawa była również okazją do złożenia wizyty i zapoznania się przeznaczeniem, strukturą, wyposażeniem oraz zadaniami realizowanymi przez 3 Batalion Logistyczny 1 Brygady Logistycznej.

Całość odprawy uwidoczniła dynamikę zmian i pojawiających się wyzwań jakie stoją przed decydentami i wykonawcami w zakresie zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnej architekturze bezpieczeństwa państwa.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów i analiza systemowa” profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne
i niestacjonarne (semestr zimowy 2018/2019) odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w sali 56/62 o godz. 10:40.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT

SYMPOZJUM “SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019”

W dniu 21 marca 2019 roku przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: dziekan WLO – dr hab. inż. Szymon Mitkow, dr Marek Kalwasiński, mgr Dariusz Nagrabski i mjr dr Bartosz Kozicki, wzięli udział w sympozjum na temat „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, które odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, oraz Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP.
Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W trakcie dyskusji przedstawiono napotkane problemy, a następnie ustalono kierunki dalszych prac oraz postawiono zadania do realizacji przez poszczególne zespoły.
Kolejne spotkanie dotyczące zakończenia Raport-u 2019 odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Kontynuuj czytanie

DZIEŃ OTWARTY W WYDZIALE LOGISTYKI WAT

W sobotę 23 marca 2019 roku, odbył się Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki sprzyjającej pogodzie, przybyli liczni  odwiedzający, w większości tegoroczni maturzyści oraz uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą naszej Uczelni.

Dzień otwarty cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich objętych patronatem WAT i nie tylko. Młodzież z całej Polski przyjechała zapoznać się nie tylko z naszą ofertą edukacyjną, ale miała również możliwość zwiedzania terenu Akademii.

Wszyscy zainteresowani mogli bliżej zapoznać się ofertą dydaktyczną wydziałów na ich stoiskach w Klubie WAT. Stoisko Wydziału Logistyki przyciągało swoja ofertą wielu zainteresowanych. Szczegółowo na wszelkie pytania odpowiadali pracownicy Wydziału, jak i nasi studenci. Grupy osób chętnych do zapoznania z działalnością Wydziału Logistyki uczestniczyły w spotkaniach w auli bud. 135 przybliżenia działalności naszego Wydziału zapoznawane z naszą ofertą w siedzibie bud. 135 „LIPSK” mieszczącym się na terenie otwartym WAT. Po spotkaniu w auli grupy były kierowane do poszczególnych sal WLO, gdzie została przedstawiana szeroka oferta edukacyjna Wydziału Logistyki. W auli i poszczególnych salach WLO przedstawiana była szeroka oferta edukacyjna Wydziału Logistyki.

Przed Wydziałem można było zobaczyć liczny sprzęt wojskowy, taki jak: RAK, LANGUSTA, DANA, LIWIEC i BAR, a także sprzęt wykorzystywany w firmach logistycznych, m.in., samochód dostawczy z rampą, wózek widłowy, itp.  Zwiedzający mogli zobaczyć stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Śródmieście oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, JANSPORT, formacji ochronnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in.: multimedialna strzelnica „Trenażer laserowy WISŁA”, która jest polskim, realistycznym laserowym symulatorem umożliwiającym prowadzenie strzelań w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Pozwala zarówno na zapoznanie z zasadami B.L.O.S, jak i realizację dedykowanych ćwiczeń strzeleckich. Wielu odwiedzających było w pracowni komputerowej, w której prezentowano wszystkie programy wspierające procesy logistyczne firm. Pokazywany był sprzęt RFID do identyfikacji produktów drogą radiową. Dużym zainteresowaniem cieszyła się makieta centrum logistycznego.

Koło Naukowe „Securitas et Defensio WAT przedstawiło niezwykle interesujące repliki broni strzeleckiej. Oczywiście na każdego czekała kuchnia z wojskową „grochówką”.

Składam serdeczne podziękowania dla kadry, pracowników i studentów, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację i zabezpieczenie Dnia Otwartego w Wydziale Logistyki.

 

Dziekan Wydziału Logistyki WAT
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT