Month: Marzec 2019 (page 1 of 3)

DZIEŃ OTWARTY W WYDZIALE LOGISTYKI WAT

W sobotę 23 marca 2019 roku, odbył się Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki sprzyjającej pogodzie, przybyli liczni  odwiedzający, w większości tegoroczni maturzyści oraz uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą naszej Uczelni.

Dzień otwarty cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich objętych patronatem WAT i nie tylko. Młodzież z całej Polski przyjechała zapoznać się nie tylko z naszą ofertą edukacyjną, ale miała również możliwość zwiedzania terenu Akademii.

Wszyscy zainteresowani mogli bliżej zapoznać się ofertą dydaktyczną wydziałów na ich stoiskach w Klubie WAT. Stoisko Wydziału Logistyki przyciągało swoja ofertą wielu zainteresowanych. Szczegółowo na wszelkie pytania odpowiadali pracownicy Wydziału, jak i nasi studenci. Grupy osób chętnych do zapoznania z działalnością Wydziału Logistyki uczestniczyły w spotkaniach w auli bud. 135 przybliżenia działalności naszego Wydziału zapoznawane z naszą ofertą w siedzibie bud. 135 „LIPSK” mieszczącym się na terenie otwartym WAT. Po spotkaniu w auli grupy były kierowane do poszczególnych sal WLO, gdzie została przedstawiana szeroka oferta edukacyjna Wydziału Logistyki. W auli i poszczególnych salach WLO przedstawiana była szeroka oferta edukacyjna Wydziału Logistyki.

Przed Wydziałem można było zobaczyć liczny sprzęt wojskowy, taki jak: RAK, LANGUSTA, DANA, LIWIEC i BAR, a także sprzęt wykorzystywany w firmach logistycznych, m.in., samochód dostawczy z rampą, wózek widłowy, itp.  Zwiedzający mogli zobaczyć stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Śródmieście oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, JANSPORT, formacji ochronnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in.: multimedialna strzelnica „Trenażer laserowy WISŁA”, która jest polskim, realistycznym laserowym symulatorem umożliwiającym prowadzenie strzelań w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Pozwala zarówno na zapoznanie z zasadami B.L.O.S, jak i realizację dedykowanych ćwiczeń strzeleckich. Wielu odwiedzających było w pracowni komputerowej, w której prezentowano wszystkie programy wspierające procesy logistyczne firm. Pokazywany był sprzęt RFID do identyfikacji produktów drogą radiową. Dużym zainteresowaniem cieszyła się makieta centrum logistycznego.

Koło Naukowe „Securitas et Defensio WAT przedstawiło niezwykle interesujące repliki broni strzeleckiej. Oczywiście na każdego czekała kuchnia z wojskową „grochówką”.

Składam serdeczne podziękowania dla kadry, pracowników i studentów, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację i zabezpieczenie Dnia Otwartego w Wydziale Logistyki.

 

Dziekan Wydziału Logistyki WAT
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

 

PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI 2018/19L STUDIA WOJSKOWE

Starości grup wojskowych proszeni są o dostarczanie legitymacji, w celu przedłużenia jej ważności, do dziekanatu od dnia 25.03.2019 r.

INAUGURACJA LEGII AKADEMICKIEJ

88 studentów cywilnych rozpoczęło po raz drugi w Wojskowej Akademii Technicznej program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki , Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 16 marca w Wydziale Logistyki WAT. w auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu. Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow , w obecności  Koordynatora ds. programu „Legii akademickiej” w WAT płk. dr. Roberta Pawlickiego dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

Continue reading

NATO SCHOOL OBERAMMERGAU W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniach 11-15.03.2019 r. w Wydziale Logistyki odbył się kurs Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych (CREVAL – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units). Kurs prowadzony był przez Mobile Education Training Team (METT) przez NATO School Oberammergau (NSO). Uroczystego otwarcia kursu dokonał dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow w obecności dyrektora kursu z ramienia NSO ppłk Ilias Midiouris (GRC-A) i zespołu METT, zastępcy dziekana WLO ds. wojskowych płk dr Roberta Pawlickiego i kierownika działu ds. współpracy międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusza Gontarczyka.

Kurs dotyczy oceny zdolności bojowej pododdziałów wyznaczonych do Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force) zgodnie z dokumentem  Allied Command OperationsForces StandardsVolume VII – Combat Readiness Evaluation ofLand HQs and Units (CREVAL). W kursie wzięło udział 49 żołnierzy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych oraz z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Za organizacje kursu odpowiedzialny był z ramienia WLO kpt dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

LEGIA AKADEMICKA

Serdecznie zapraszamy zakwalifikowanych uczestników Legii Akademickiej (lista nr albumu niżej) na inaugurację oraz pierwsze zajęcia, które odbędą się w dniu 16 marca 2019 r. w Auli budynku 135:

KANDYDACI DO LEGII AKADEMICKIEJ

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o wzięcie udziału w Legii Akademickiej zostali przyjęci. Gratulujemy!
Szkolenie rozpocznie się w dniu 06.03.2019 r., o godz. 8:00 w Auli w budynku 135 “Lipsk”. Do zobaczenia!

Older posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑