PODRÓŻ STUDYJNA DO 1 BLTR W WARSZAWIE

W dniu 07. 03 2019 r płk dr hab. Konrad Stańczyk wraz ze słuchaczami prowadzonego w IL WLO kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika odbyli podróż studyjną do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Oficerowie, w ramach podróży studyjnej, zapoznali się z strukturą organizacyjną i zadaniami Bazy Lotnictwa Transportowego, głównie w obszarze zabezpieczenia logistycznego i działalności finansowej bazy jako oddziału gospodarczego.

Wizyta ta była doskonałą okazją konfrontacji treści teoretycznych z aktualnymi problemami w szeroko pojmowanej działalności logistyczno-gospodarczej wojska. Takie podejście niewątpliwie wpływa na zwiększanie kompetencji słuchaczy – przyszłych decydentów różnych szczebli SZ RP.