ZŁOTY MEDAL W MISTRZOSTWACH W PŁYWANIU

W dniach 27-28 lutego 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, które miały na celu wyłonienie najlepszych żołnierzy sportowców w pływaniu.  Zawody odbyły się w obiektach sportowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wśród zawodników znaleźli się również przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, którym przewodził kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin Przybylski. Reprezentanci WAT zdobyli 8 złotych i 9 srebrnych medali.
W kategorii wiekowej od 36 lat zaszczytny złoty medal w pływaniu na 50 m stylem dowolnym zdobyła Pani mjr Anna Borucka z Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT.

Jesteśmy dumni z naszego oficera i życzymy Pani mjr kolejnych sukcesów sportowych i niesłabnącej kondycji sportowej.

KURS DOSKONALĄCY “LOGISTYCZNY SYSTEM MELDUNKOWY”

W dniu 11.03.2019 rozpoczął się kurs doskonalący “Logistyczny System Meldunkowy”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłanie i analizę informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 11.03 do 22.03.2019 r. W kursie Logistyczny System Meldunkowy uczestniczy 12 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Logistyczny System Meldunkowy ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs: mjr dr Bartosz KOZICKI.