Date: 19 marca 2019

INAUGURACJA LEGII AKADEMICKIEJ

88 studentów cywilnych rozpoczęło po raz drugi w Wojskowej Akademii Technicznej program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki , Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 16 marca w Wydziale Logistyki WAT. w auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu. Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow , w obecności  Koordynatora ds. programu „Legii akademickiej” w WAT płk. dr. Roberta Pawlickiego dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

Continue reading

NATO SCHOOL OBERAMMERGAU W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniach 11-15.03.2019 r. w Wydziale Logistyki odbył się kurs Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych (CREVAL – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units). Kurs prowadzony był przez Mobile Education Training Team (METT) przez NATO School Oberammergau (NSO). Uroczystego otwarcia kursu dokonał dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow w obecności dyrektora kursu z ramienia NSO ppłk Ilias Midiouris (GRC-A) i zespołu METT, zastępcy dziekana WLO ds. wojskowych płk dr Roberta Pawlickiego i kierownika działu ds. współpracy międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusza Gontarczyka.

Kurs dotyczy oceny zdolności bojowej pododdziałów wyznaczonych do Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force) zgodnie z dokumentem  Allied Command OperationsForces StandardsVolume VII – Combat Readiness Evaluation ofLand HQs and Units (CREVAL). W kursie wzięło udział 49 żołnierzy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych oraz z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Za organizacje kursu odpowiedzialny był z ramienia WLO kpt dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑