Date: 29 marca 2019

ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA

W dniach 25-27.03.2019 płk dr hab. Konrad Stańczyk uczestniczył w organizowanej przez Zarząd Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP odprawie rozliczeniowo-zadaniowej Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki z kierowniczą kadrą logistyki SZ RP, która odbyła się w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie.

Odprawa poświęcona była rozliczeniu zadań oraz omówieniu bieżących problemów i wyzwań zabezpieczenia logistycznego w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Sporo uwagi w trakcie odprawy poświęcono zagadnieniom związanych z formowaniem nowych jednostek logistycznych oraz poprawą gotowości bojowej wojsk i związanym z tym pobieraniem zapasów środków zaopatrzenia.

Odprawę prowadził płk Robert Woźniak – Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Integralną częścią odprawy był panel był panel operacyjno-szkoleniowy, w trakcie którego uczestnicy odprawy mieli okazję uczestniczyć w praktycznym ćwiczeniu pobierania środków bojowych ze składu Mosty przez pododdział 12 DZ (7 BOW). Odprawa była również okazją do złożenia wizyty i zapoznania się przeznaczeniem, strukturą, wyposażeniem oraz zadaniami realizowanymi przez 3 Batalion Logistyczny 1 Brygady Logistycznej.

Całość odprawy uwidoczniła dynamikę zmian i pojawiających się wyzwań jakie stoją przed decydentami i wykonawcami w zakresie zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnej architekturze bezpieczeństwa państwa.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów i analiza systemowa” profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne
i niestacjonarne (semestr zimowy 2018/2019) odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w sali 56/62 o godz. 10:40.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑