Month: Marzec 2019 (page 2 of 3)

INAUGURACJA LEGII AKADEMICKIEJ

88 studentów cywilnych rozpoczęło po raz drugi w Wojskowej Akademii Technicznej program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki , Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 16 marca w Wydziale Logistyki WAT. w auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu. Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow , w obecności  Koordynatora ds. programu „Legii akademickiej” w WAT płk. dr. Roberta Pawlickiego dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

Continue reading

NATO SCHOOL OBERAMMERGAU W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniach 11-15.03.2019 r. w Wydziale Logistyki odbył się kurs Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych (CREVAL – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units). Kurs prowadzony był przez Mobile Education Training Team (METT) przez NATO School Oberammergau (NSO). Uroczystego otwarcia kursu dokonał dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow w obecności dyrektora kursu z ramienia NSO ppłk Ilias Midiouris (GRC-A) i zespołu METT, zastępcy dziekana WLO ds. wojskowych płk dr Roberta Pawlickiego i kierownika działu ds. współpracy międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusza Gontarczyka.

Kurs dotyczy oceny zdolności bojowej pododdziałów wyznaczonych do Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force) zgodnie z dokumentem  Allied Command OperationsForces StandardsVolume VII – Combat Readiness Evaluation ofLand HQs and Units (CREVAL). W kursie wzięło udział 49 żołnierzy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych oraz z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Za organizacje kursu odpowiedzialny był z ramienia WLO kpt dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

LEGIA AKADEMICKA

Serdecznie zapraszamy zakwalifikowanych uczestników Legii Akademickiej (lista nr albumu niżej) na inaugurację oraz pierwsze zajęcia, które odbędą się w dniu 16 marca 2019 r. w Auli budynku 135:

KANDYDACI DO LEGII AKADEMICKIEJ

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o wzięcie udziału w Legii Akademickiej zostali przyjęci. Gratulujemy!
Szkolenie rozpocznie się w dniu 06.03.2019 r., o godz. 8:00 w Auli w budynku 135 “Lipsk”. Do zobaczenia!

ZŁOTY MEDAL W MISTRZOSTWACH W PŁYWANIU

W dniach 27-28 lutego 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, które miały na celu wyłonienie najlepszych żołnierzy sportowców w pływaniu.  Zawody odbyły się w obiektach sportowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wśród zawodników znaleźli się również przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, którym przewodził kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin Przybylski. Reprezentanci WAT zdobyli 8 złotych i 9 srebrnych medali.
W kategorii wiekowej od 36 lat zaszczytny złoty medal w pływaniu na 50 m stylem dowolnym zdobyła Pani mjr Anna Borucka z Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT.

Jesteśmy dumni z naszego oficera i życzymy Pani mjr kolejnych sukcesów sportowych i niesłabnącej kondycji sportowej.

KURS DOSKONALĄCY “LOGISTYCZNY SYSTEM MELDUNKOWY”

W dniu 11.03.2019 rozpoczął się kurs doskonalący “Logistyczny System Meldunkowy”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłanie i analizę informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 11.03 do 22.03.2019 r. W kursie Logistyczny System Meldunkowy uczestniczy 12 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Logistyczny System Meldunkowy ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs: mjr dr Bartosz KOZICKI.

PODRÓŻ STUDYJNA DO 1 BLTR W WARSZAWIE

W dniu 07. 03 2019 r płk dr hab. Konrad Stańczyk wraz ze słuchaczami prowadzonego w IL WLO kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika odbyli podróż studyjną do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Oficerowie, w ramach podróży studyjnej, zapoznali się z strukturą organizacyjną i zadaniami Bazy Lotnictwa Transportowego, głównie w obszarze zabezpieczenia logistycznego i działalności finansowej bazy jako oddziału gospodarczego.

Wizyta ta była doskonałą okazją konfrontacji treści teoretycznych z aktualnymi problemami w szeroko pojmowanej działalności logistyczno-gospodarczej wojska. Takie podejście niewątpliwie wpływa na zwiększanie kompetencji słuchaczy – przyszłych decydentów różnych szczebli SZ RP.

LEGIA AKADEMICKA – MATERIAŁ DYDAKTYCZNY

W załączniku poniżej znajduje się podstawowy materiał dydaktyczny do szkolenia Legii Akademickiej. Uczestników Legii Akademickiej zachęcamy do zapoznania się z nim.

Materiał dydaktyczny

Older posts Newer posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑