TOP YOUNG 100

Dnia 02.04.2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Konferencja zamykająca I-szą edycję, a zarazem otwierająca II-gą edycję programu Top Young 100.
W gmachu Uniwersytetu zebrali się przedstawiciele trzech środowisk: biznesowego, akademickiego oraz studenckiego. Reprezentacja Wydziału Logistyki, która właśnie ukończyła program Top Young 100 również pojawiła się w Poznaniu, w składzie: Katarzyna Basiakowska, Mariusz Karwas, Kinga Ratuszniak. Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania wszystkich zebranych gości przez Teodora Kulę – lidera programu. Następnie nadszedł czas na podsumowanie pierwszej edycji. TY100 to bez wątpienia ogromna dawka praktycznej wiedzy pozyskanej od partnerów biznesowych programu, organizowane szkolenia i warsztaty, proces mentoringu oraz możliwość poznania wspaniałych ludzi. Reprezentacja naszego Wydziału ukończyła pomyślnie Program TY100, z czego Paulina Ignaciuk ukończyła go z wyróżnieniem.

Niestety coś się kończy, ale coś się zaczyna…

Absolwenci Programu pragną podziękować pomysłodawcom programu, przedstawicielom firm partnerskich oraz opiekunom akademickim. Serdeczne podziękowania przede wszystkim należą się  dr Paulinie Zamelek, która wspierała naszych Reprezentantów
w owocnym ukończeniu Top Young 100.

Nowi reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej czyli uczestnicy II-giej edycji Programu Top Young 100 również pojawili się w Poznaniu w składzie: Magdalena Grzyb, Dominika Łajewska, Julia Zientek. Trzymamy za nich kciuki i życzymy samych sukcesów!

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W BUDOWANIU MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Mobilność Wojskowa (pk. „MilMob”). Sympozjum zorganizowane zostało przez Wydział Logistyki WAT pod patronatem honorowym JM Rektora–Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr, hab. inż. Tadeusza SZCZURKA oraz Zarząd Logistyki P-4 pod patronatem honorowym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

Kontynuuj czytanie

WYJAZDY STUDYJNE W RAMACH PROGRAMU “POZNAJ LOGISTYKĘ Z PEKAES”

W ramach dedykowanego programu “Poznaj logistykę z PEKAES”, studenci Wydziału Logistyki WAT w dniach 21.03, 28.03 oraz 04.04.2019 r. uczestniczyli w wyjazdach studyjnych. Zajęcia były realizowane w ramach przedmiotu Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Uczestniczyło w nich razem 79 osób reprezentujących trzy grupy cywilne V roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw.

Uczestnicy programu docenili przychylność, otwartość, elastyczność, gościnność i profesjonalizm reprezentowany przez pracowników firmy Pekaes Sp. z o.o. Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw. Studenci zapoznali się z procesami realizowanymi w działach: Zarządzania Flotą Kontraktową, Spedycji Całopojazdowej Międzynarodowej, Obsługi Klienta, jak również HR oraz BHP. Wielce praktyczny charakter miało dla nich zarówno zwiedzanie terminalu, jak również magazynu logistycznego. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych okazało się  zaangażowanie studentów do pracy w grupach nad studium przypadku.

Kontynuuj czytanie

UWAGA

Studenci na kierunku Obronność Państwa, II rok, studia stacjonarne:

Egzamin z przedmiotu “Podstawy prawne obronności i bezpieczeństwa państwa” odbędzie się 30.04.2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali 2.43, bud. 135 “Lipsk”.