Amerykański punkt widzenia na zjawisko wojny informacyjnej.

Pierwszego kwietnia b.r. Wydział Logistyki WAT miał przyjemność gościć prof. Patricka Bella związanego z George Washington University oraz Florida International University, który specjalizuje się w badaniach nad naturą wojny informacyjnej. Prof. Bell zaprezentował zgromadzonym w auli słuchaczom wyniki własnych dociekań naukowych wskazując na ewolucję omawianego zjawiska podczas wykładu nt. „Information Warfare in the Digital Age: Social Media, Strategic Narratives and the New Security Dilemma”. Prof. Bell zwrócił uwagę na współczesne możliwości wykorzystania informacji dzięki technologii powszechnej komunikacji międzyludzkiej odbywającej się w jednym miejscu i czasie. Pozwala to minimalnym nakładem pracy wywoływać poważne turbulencje społeczne, polityczne, jak również wojskowe. Jeden, odpowiednio skonstruowany przekaz medialny potrafi wywołać implikację w postaci zyskania aprobaty opinii międzynarodowej dla rozgrywającej się dowolnym kraju rewolucji, jak również zaktywizować miliony ludzi i ukierunkować wspólny wysiłek w jednym celu. Prof. Bell wskazał, że nowym polem walki w XXI wieku jest świadomość ogólnospołeczna, którą można kształtować stosując techniki i środki nowoczesnej wojny informacyjnej. Prof. Bell wyraził chęć nawiązania współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, co znalazło swój wyraz w zaproszeniu szacownego gościa do udziału w pracach nad wydawanym przez Wydział Logistyki czasopismom poświęconym studiom nad kompleksowo rozumianym bezpieczeństwem.

Continue reading