Date: 15 kwietnia 2019

ŚWIĘTO SPORTU WAT 2019

Studenci chętni do udziału w Dniu Sportu proszeni o zgłaszaanie się do Kierowniczki Dziekanatu do 25.04.2019 r.

Regulamin Święto Sportu WAT 2019

TOP YOUNG 100

Dnia 02.04.2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Konferencja zamykająca I-szą edycję, a zarazem otwierająca II-gą edycję programu Top Young 100.
W gmachu Uniwersytetu zebrali się przedstawiciele trzech środowisk: biznesowego, akademickiego oraz studenckiego. Reprezentacja Wydziału Logistyki, która właśnie ukończyła program Top Young 100 również pojawiła się w Poznaniu, w składzie: Katarzyna Basiakowska, Mariusz Karwas, Kinga Ratuszniak. Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania wszystkich zebranych gości przez Teodora Kulę – lidera programu. Następnie nadszedł czas na podsumowanie pierwszej edycji. TY100 to bez wątpienia ogromna dawka praktycznej wiedzy pozyskanej od partnerów biznesowych programu, organizowane szkolenia i warsztaty, proces mentoringu oraz możliwość poznania wspaniałych ludzi. Reprezentacja naszego Wydziału ukończyła pomyślnie Program TY100, z czego Paulina Ignaciuk ukończyła go z wyróżnieniem.

Niestety coś się kończy, ale coś się zaczyna…

Absolwenci Programu pragną podziękować pomysłodawcom programu, przedstawicielom firm partnerskich oraz opiekunom akademickim. Serdeczne podziękowania przede wszystkim należą się  dr Paulinie Zamelek, która wspierała naszych Reprezentantów
w owocnym ukończeniu Top Young 100.

Nowi reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej czyli uczestnicy II-giej edycji Programu Top Young 100 również pojawili się w Poznaniu w składzie: Magdalena Grzyb, Dominika Łajewska, Julia Zientek. Trzymamy za nich kciuki i życzymy samych sukcesów!

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W BUDOWANIU MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Mobilność Wojskowa (pk. „MilMob”). Sympozjum zorganizowane zostało przez Wydział Logistyki WAT pod patronatem honorowym JM Rektora–Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr, hab. inż. Tadeusza SZCZURKA oraz Zarząd Logistyki P-4 pod patronatem honorowym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

Continue reading

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑