KONFERENCJA “LOGISTYKA A BEZPIECZEŃSTWO”

W dniach 4 – 5 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja „Logistyka a Bezpieczeństwo” na Akademii Sztuki Wojennej o tematyce “Innowacyjne rozwiązania logistyczne”. Na dziesięć zakwalifikowanych referatów do części konkursowej, aż pięć należało do studentów z naszej uczelni. Szczególne brawa należą się Sylwii Kuropatwińskiej, która zdobyła II miejsce za artykuł „Współczesne rozwiązania problemu ostatniej mili” oraz Tobiaszowi Klochowiczowi, szer. pchor. Annie Michrowskiej i sierż. pchor. Aleksanderowi Litomskiemu za wyróżnione referaty  „Pojazdy elektryczne, nasza przyszłość czy nierealny sen” oraz „Ocena wojskowego sprzętu logistycznego”.
Oficjalnym współorganizatorem konferencji był Wydział Logistyki WAT, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej WAT oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego. Współpraca zaowocowała patronatem Koła Naukowego Studentów Logistyki z ASZWoj podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych. Oprócz konkursu na najlepszy referat podczas wydarzenia odbyły się wystąpienia firm Flex, Green Factory Logistics oraz portalu Młodzi Logistycy. Dodatkowo dnia 5 kwietnia uczestnicy mogli wziąć udział w wycieczce do Instytutu Transportu Samochodowego. Szczególne podziękowania należą się dziekanowi, kadrze naukowej Wydziału Logistyki, opiekunom Koła Naukowego Logistyki Stosowanej Wat oraz Koła Naukowego Logistyki Wojskowej WAT za wsparcie oraz pomoc przed i w trakcie konferencji. Gratulujemy Kołu Naukowemu Studentów Logistyki z ASZWoj za zorganizowanie konferencji na tak wysokim poziomie.

PAMIĘĆ POZOSTAJE

W dniu 10.04.2018 r., w 9 rocznicę upamiętniającą Katastrofę Smoleńską, delegacja kadry kierowniczej i przedstawiciele Wydziału Logistyki WAT złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową gen. broni Tadeusza BUKA, byłego Dowódcy Wojsk Lądowych Rodzajów Sił Zbrojnych RP., która znajduje się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w budynku 22.

WYKŁAD GOŚCINNY PROF. PATRICKA BELLA

Amerykański punkt widzenia na zjawisko wojny informacyjnej.

Pierwszego kwietnia b.r. Wydział Logistyki WAT miał przyjemność gościć prof. Patricka Bella związanego z George Washington University oraz Florida International University, który specjalizuje się w badaniach nad naturą wojny informacyjnej. Prof. Bell zaprezentował zgromadzonym w auli słuchaczom wyniki własnych dociekań naukowych wskazując na ewolucję omawianego zjawiska podczas wykładu nt. „Information Warfare in the Digital Age: Social Media, Strategic Narratives and the New Security Dilemma”. Prof. Bell zwrócił uwagę na współczesne możliwości wykorzystania informacji dzięki technologii powszechnej komunikacji międzyludzkiej odbywającej się w jednym miejscu i czasie. Pozwala to minimalnym nakładem pracy wywoływać poważne turbulencje społeczne, polityczne, jak również wojskowe. Jeden, odpowiednio skonstruowany przekaz medialny potrafi wywołać implikację w postaci zyskania aprobaty opinii międzynarodowej dla rozgrywającej się dowolnym kraju rewolucji, jak również zaktywizować miliony ludzi i ukierunkować wspólny wysiłek w jednym celu. Prof. Bell wskazał, że nowym polem walki w XXI wieku jest świadomość ogólnospołeczna, którą można kształtować stosując techniki i środki nowoczesnej wojny informacyjnej. Prof. Bell wyraził chęć nawiązania współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, co znalazło swój wyraz w zaproszeniu szacownego gościa do udziału w pracach nad wydawanym przez Wydział Logistyki czasopismom poświęconym studiom nad kompleksowo rozumianym bezpieczeństwem.

Kontynuuj czytanie