ZMIANA ZAJĘĆ

WLO18FW3S1 – zmiana zajęć

W dniu 14.06.2019 r. zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa nie odbędą się. Zostały przeniesione i rozbite na dwa bloki: 03.06.2019 g. 1-2 AULA i 07.06.2019 g. 1-2, 019/135.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
 
Dziekan Wydziału Logistyki płk. dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT serdecznie zaprasza wszystkich obecnych i byłych pracowników Wydziału Logistyki, samorząd studencki Wydziału Logistyki oraz studentów na uroczyste Obchody 5-lecia działalności Wydziału Logistyki, 45-lecia Instytutu Logistyki i 20-lecia Centrum Certyfikacji Jakości, które odbędą się 14 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Klubie WAT.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT serdecznie zaprasza wszystkich pracowników Wydziału Logistyki na III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. “Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”, która odbędzie się 30 maja 2019 r. w auli budynku 135.

UWAGA UCZESTNICY LEGII AKADEMICKIEJ

Osoby uczestniczące w programie Legii Akademickiej, które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z obszaru cyberbezpieczeństwa proszone są o obowiązkowe stawienie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 7.00 w auli budynku 135 w celu wypełnienia testu kwalifikacyjnego przesłanego przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jest on podstawą wyłonienia 30 osób mogących  uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z obszaru cuyberbezpieczeństwa.

XXXI EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

W Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła  się XXXI edycja międzynarodowego kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez płk. dr. inż. Artura Króla, prorektora ds. wojskowych, który po raz kolejny podkreślił rangę tego wydarzenia i podziękował za wsparcie w organizacji kursu, w szczególności przedstawicielom NATO Standardization Office (NSO) i Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK).  W otwarciu wzięli udział: zastępca dyrektora NSO Dieter Schmaglowski, szef oddziału normalizacji WCNJiK płk Piotr Ubysz, szef wydziału współpracy wojskowej i sojuszniczej WCNJiK ppłk Tomasz Kemski, dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, zastępca dziekana ds. wojskowych płk dr Robert Pawlicki oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk.

Kurs „Standardization within NATO” prowadzony jest w Wojskowej Akademii Technicznej nieprzerwanie od 2004 r. W 2012 r. otrzymał akredytację Allied Command Transformation. W ubiegłym roku zostało podpisane bilateralne porozumienie zacieśniające współpracę w tym zakresie pomiędzy NATO Standardization Office i Wojskową Akademią Techniczną.   W ciągu ostatnich piętnastu lat przeszkolono ponad 500 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. W bieżącej edycji kursu bierze udział 26 uczestników z 14 krajów członkowskich. Szkolenie potrwa do piątku 24 maja.

W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Zajęcia, oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów (Grecji, Wielkiej Brytanii), prowadzą przedstawiciele WCNJiK.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. Sebastian Bieniek

BENEFIS PROF. DR. HAB. INŻ. JANA FIGURSKIEGO

15 maja 2019 r. odbył się benefis poświęcony działalności naukowej Prof. dr. hab. inż. Jana Figurskiego. Pan Profesor w bieżącym roku obchodzić będzie rocznicę 80-tych urodzin. Jest to niepowtarzalna okazja do świętowania nie tylko wybitnych osiągnięć zawodowych, ale również do przedstawienie dorobku naukowego Profesora.
Uroczystość zatytułowana Ad futuram rei memoriam odbyła się w Auli im. Gen. Andersa w Wydziale Logistki WAT, gdzie obecnie pracuje Profesor Jan Figurski. Benefis objął honorowym patronatem JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
W uroczystości wzięli udział obecni i byli współpracownicy prof. Figurskiego, Jego wychowankowie, przedstawiciele instytucji wojskowych i naukowych, najbliższa rodzina i przyjaciele.
Podczas swoich prezentacji Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Mieczysław Pawlisiak, oraz były Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Marian Brzeziński przedstawili sylwetkę naukową i dokonania zawodowe Pana Profesora Figurskiego. Jak powiedział Pan dr. hab. inż. Mieczysław Pawlisiak „Jednym z ważniejszych efektów pracy Profesora była modernizacja systemu rakietowego BM-21, który funkcjonuje obecnie pod kryptonimem LANGUSTA i jest jednym z wyznaczników zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. Bez tego systemu ciężko byłoby mówić o sukcesie na współczesnym polu walki”. Profesor brał również w pracach m.in. nad transporterem opancerzonym, prototypem czołgu „Goryl”, opracowaniem nowego samolotu myśliwskiego „Skorpion” oraz dwóch projektów badawczo-rozwojowych zleconych przez NCBiR dotyczących modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami NATO.
Seminarium było okazją do spotkania byłych i obecnych pracowników Instytutu Logistyki, którzy swoją karierą naukową oraz wojskową związani byli z tematyką wojskowego sprzętu obronnego.
Benefis zakończył się podziękowaniami i wspomnieniami z życia Jubilata.

TERMINY EGZAMINÓW

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grupy WLO18PX1N1 godz. 1-2. w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grupy WLO18PK1N2 godz. 3-4 w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grup WLO18PC1S2; WLO18PK2S2; WLO18PK1S2 w dniu 24 czerwca godz. 5-6 AULA/135;

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grup WLO18PX1S1; WLO18PX2S1 w dniu 24 czerwca godz. 3-4 AULA/135.

 

Z poważaniem,
Wawrzyniec Kowalski