W dniach 8 – 9 maja odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej WAT oraz Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT. Konferencję uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Logistyki – płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, życząc uczestnikom owocnych obrad. W wydarzeniu uczestniczyły Władze Wydziału, Kadra Naukowa, Doktoranci, przedstawiciele firm i ośrodków partnerskich. Pierwsza część obejmowała przemówienia Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, grupy Młodzi Logistycy i firmy PEKAES. Eksperci przedstawili bardzo ciekawe dane dotyczące współczesnej sytuacji na rynku logistyki i bezpieczeństwa.
Następnie rozpoczął się konkurs na najlepszy studencki referat. Komisja Konkursowa składała się z dwunastu członków w których skład wchodziły Władze Wydziału, Kadra Akademicka oraz przedstawiciele firm. Ze wszystkich nadesłanych artykułów wybrano czternaście, których przedstawiciele mogli zaprezentować swoje prace na scenie. Trzy referaty należały do wojskowych studentów uczestniczących w programie Erasmus +. Panel w języku angielskim stanowił ciekawy punkt odniesienia i pozwolił na szersze zapoznanie z logistyką militarną.

Continue reading