Date: 20 maja 2019

TERMINY EGZAMINÓW

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grupy WLO18PX1N1 godz. 1-2. w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grupy WLO18PK1N2 godz. 3-4 w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grup WLO18PC1S2; WLO18PK2S2; WLO18PK1S2 w dniu 24 czerwca godz. 5-6 AULA/135;

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grup WLO18PX1S1; WLO18PX2S1 w dniu 24 czerwca godz. 3-4 AULA/135.

 

Z poważaniem,
Wawrzyniec Kowalski

 

WIZYTY STUDYJNE STUDENTÓW WLO WAT W CENTRUM LOGISTYCZNYM MOSTVA SP. Z O.O.

W dniach 11.04, 25.04, 26.04 oraz 09.05.2019 r., 53 studentów Wydziału Logistyki WAT reprezentujących grupy wojskowe i cywilne IV roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw uczestniczyło w wyjazdach studyjnych w Centrum Logistycznym Mostva sp. z o.o. w Mszczonowie, koordynowanych przez dr Paulinę Zamelek w ramach przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji studium przypadku „Planowanie kosztów transportu pomiędzy centrami dystrybucji”. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich pracowników Firmy Mostva sp. z o.o. zaangażowanych w przyjęcie naszych studentów oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Continue reading

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑