Date: 21 maja 2019

XXXI EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

W Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła  się XXXI edycja międzynarodowego kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez płk. dr. inż. Artura Króla, prorektora ds. wojskowych, który po raz kolejny podkreślił rangę tego wydarzenia i podziękował za wsparcie w organizacji kursu, w szczególności przedstawicielom NATO Standardization Office (NSO) i Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK).  W otwarciu wzięli udział: zastępca dyrektora NSO Dieter Schmaglowski, szef oddziału normalizacji WCNJiK płk Piotr Ubysz, szef wydziału współpracy wojskowej i sojuszniczej WCNJiK ppłk Tomasz Kemski, dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, zastępca dziekana ds. wojskowych płk dr Robert Pawlicki oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk.

Kurs „Standardization within NATO” prowadzony jest w Wojskowej Akademii Technicznej nieprzerwanie od 2004 r. W 2012 r. otrzymał akredytację Allied Command Transformation. W ubiegłym roku zostało podpisane bilateralne porozumienie zacieśniające współpracę w tym zakresie pomiędzy NATO Standardization Office i Wojskową Akademią Techniczną.   W ciągu ostatnich piętnastu lat przeszkolono ponad 500 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. W bieżącej edycji kursu bierze udział 26 uczestników z 14 krajów członkowskich. Szkolenie potrwa do piątku 24 maja.

W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Zajęcia, oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów (Grecji, Wielkiej Brytanii), prowadzą przedstawiciele WCNJiK.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. Sebastian Bieniek

BENEFIS PROF. DR. HAB. INŻ. JANA FIGURSKIEGO

15 maja 2019 r. odbył się benefis poświęcony działalności naukowej Prof. dr. hab. inż. Jana Figurskiego. Pan Profesor w bieżącym roku obchodzić będzie rocznicę 80-tych urodzin. Jest to niepowtarzalna okazja do świętowania nie tylko wybitnych osiągnięć zawodowych, ale również do przedstawienie dorobku naukowego Profesora.
Uroczystość zatytułowana Ad futuram rei memoriam odbyła się w Auli im. Gen. Andersa w Wydziale Logistki WAT, gdzie obecnie pracuje Profesor Jan Figurski. Benefis objął honorowym patronatem JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
W uroczystości wzięli udział obecni i byli współpracownicy prof. Figurskiego, Jego wychowankowie, przedstawiciele instytucji wojskowych i naukowych, najbliższa rodzina i przyjaciele.
Podczas swoich prezentacji Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Mieczysław Pawlisiak, oraz były Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Marian Brzeziński przedstawili sylwetkę naukową i dokonania zawodowe Pana Profesora Figurskiego. Jak powiedział Pan dr. hab. inż. Mieczysław Pawlisiak „Jednym z ważniejszych efektów pracy Profesora była modernizacja systemu rakietowego BM-21, który funkcjonuje obecnie pod kryptonimem LANGUSTA i jest jednym z wyznaczników zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. Bez tego systemu ciężko byłoby mówić o sukcesie na współczesnym polu walki”. Profesor brał również w pracach m.in. nad transporterem opancerzonym, prototypem czołgu „Goryl”, opracowaniem nowego samolotu myśliwskiego „Skorpion” oraz dwóch projektów badawczo-rozwojowych zleconych przez NCBiR dotyczących modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami NATO.
Seminarium było okazją do spotkania byłych i obecnych pracowników Instytutu Logistyki, którzy swoją karierą naukową oraz wojskową związani byli z tematyką wojskowego sprzętu obronnego.
Benefis zakończył się podziękowaniami i wspomnieniami z życia Jubilata.

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑