27 EDYCJA KURSU ,,STANDARDIZATION WITHIN NATO”

29 maja w Wydziale Logistyki rozpoczęła  się 27 edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dziekana WLO płk. dr. hab. Szymona MITKOWA oraz zastępcę dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NATO Standardization Office) Dietera Schmaglowskiego. W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki, a zajęcia na kursie oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów oraz WCNJiK prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Logistyki WLO m.in. por. mgr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK.

Kurs prowadzony jest nieprzerwanie od 2004 r. , a w 2012 r. otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu dwunastu lat przeszkolono 430 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO.

Dodaj komentarz