KURS DOKSZTAŁCAJĄCY „OCHRONA OBIEKTÓW WOJSKOWYCH”

W dniu 09.01.2017r. rozpoczęła się druga edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem właściwej ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 09.01 do 20.01.2017 r. Uczestniczy w niej 15 słuchaczy.

Dodaj komentarz