EGZAMIN ZDALNY

W dniu 09 kwietnia 2020 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, komisja powołana przez Dziekana Wydziału płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT, przeprowadziła egzamin końcowy z uczestnikami „Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika), realizujących zadania w obszarze logistycznym” – kod kursu 8103010.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości przeprowadzenia egzaminu na miejscu, po raz pierwszy egzamin z uczestnikami kursu odbył się w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Przebieg egzaminu obserwowany był przez przedstawiciela Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
Egzamin przebiegł bardzo sprawnie i bez przeszkód, a kwalifikacje uzyskało 18 oficerów. W przyszłym tygodniu, przy użyciu tej samej platformy będzie kontynuowany egzamin dla pozostałych oficerów uczestniczących niniejszym kursie.