KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. Konwent jest stałym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Wydziału w zakresie organizacji i przebiegu praktyk studenckich powołany decyzją Dziekana nr 64/WLO/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Do jego zadań należy prowadzenie konsultacji, opiniowanie i składanie propozycji w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych oraz doskonaleniem programów studiów pod kątem ich przydatności w odniesieniu do działalności operacyjnej przyszłych pracodawców na kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym.

Jest to pierwsza i jedyna w Wojskowej Akademii Technicznej tego typu forma współpracy biznesu (podmiotów cywilnych) ze studentami i kadrą Wydziału Logistyki ukierunkowaną na właściwe przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i zapewnienia zatrudnienia tuż po zakończeniu studiów. W Konwencie wzięły udział m. in instytucje i podmioty biznesowe, takie jak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu, 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ISDI Polska. Spotkaniu przewodniczył Dziekan dr hab bell creek bedding. Julian Maj, prof. WAT oraz prodziekan ds. kształcenia dr hab. Roman Polak. Uczestnikami byli również Dyrektor Instytutu Obronności i Bezpieczeństwa – dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT, Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym – dr Mirosław MARCINIAK, Kierownik Zakładu Strategii i Systemów Obronnych – dr Monika Szyłkowska, Kierownik Dziekanatu – mgr Małgorzata Lebioda oraz Koordynator ds. praktyk mgr Katarzyna Rzepka.

Główną tematyką Konwentu był Student jako przyszły pracownik firm, w których odbywają praktyki. Interesariusze Wydziału podnieśli problemy dotyczące praktyk studenckich oraz podzielili się uwagami na ten temat. Dzięki dużemu zaangażowaniu w dyskusji wypracowano nowe kierunki działania Wydziału dla zwiększenia efektywności w obszarze praktyk zawodowych studentów Wydziału Logistyki.

Dodaj komentarz