OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na mocy Decyzji Rektora WAT nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 obniżona o 25% zostaje wysokość następujących opłat:

  1. czesne na studiach niestacjonarnych
  2. powtarzanie semestru studiów

Nadpłata zostaje zaliczona na poczet czesnego w semestrze letnim 2020/2021. Studenci, którzy będą kontynuować naukę na Wydziale w następnym semestrze automatycznie będą mieli pomniejszone czesne i nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie.

Studenci z grup F7P1N1 i F7P2N1, którzy kończą studia w semestrze zimowym 2020/2021, mogą się ubiegać o 25% zwrot kwoty czesnego za semestr zimowy 2020/2021.

O zwrot opłat mogą się również ubiegać studenci studiów stacjonarnych, którzy powtarzają obecnie semestr.

Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku w Dziekanacie skierowanego
do Rektora WAT z prośbą o zwrot części czesnego za semestr zimowy 2020/2021 z związku z Decyzją Rektora WAT nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. bądź przesłanie skanu wniosku na adres dziekanat.wlo@wat.edu.pl.

We wniosku należy podać konto, na które zostanie zwrócona nadpłata. Wnioski należy składać do końca trwania semestru zimowego 2020/2021, do 28.02.2021 r.

LEGIA AKADEMICKA – 4 EDYCJA

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?
Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2020/2021 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 22.01.2021r.

Kontynuuj czytanie

„MŁODZI W DOBIE KORONAWIRUSA”


Zapraszamy do udziału w badaniu partycypacyjnym „Młodzi w dobie koronawirusa”, które pozwoli poznać wpływ epidemii na życie młodych ludzi. Celem badania jest poznanie opinii młodych ludzi na temat ich obecnej sytuacji edukacyjnej, zdrowotnej, materialnej, relacji z innymi oraz aktywności społecznej i dostępu do informacji w czasie epidemii.

Link do badania: https://forms.gle/a2dbt43vvwkJbMv7A
Badanie przeprowadzane jest przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych.

SUKCES PODCHORĄŻYCH NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

W dniach 6-7 listopada 2020 roku odbyła się Studencka Konferencja Międzynarodowa CERC 2020, której organizatorem była uczelnia Military Technical Academy „Ferdinand I” w Bukareszcie. Ze względu na światowy niepokój związany z pandemią koronawirusa (COVID-19), została przeprowadzona w formie online na platformie Microsoft Teams. W konferencji uczestniczyło 190 osób z Rumunii, Francji, Bułgarii, Włoch oraz Polski. Z Wojskowej Akademii Technicznej udział wzięło 14 studentów oraz doktorantów, w tym 3 studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania: student 5. roku – sierż. pchor. Gabriel Lesiak oraz studenci 4. roku – sierż. pchor. Agata Paterewicz i sierż. pchor. Andrzej Piotrowski.

Kontynuuj czytanie