TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania do dnia 10.02.2020 r. (poniedziałek)
kierunki Logistyka, Obronność Państwa (pok. 0.06)
kierunki Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie (pok. 0.16)
https://wlo.wat.edu.pl/studenci/druki/
>>PS. WNIOSKI MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ, NANIEŚĆ POPRAWKĘ NA JUŻ ZŁOŻONYM ORAZ WNIOSEK WYCOFAĆ.<<

WIZYTA KOŁA NAUKOWEGO SECURITAS ET DEFENSIO WAT W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

28.01.2020 r. reprezentanci Koła Securitas et Defensio WAT uczestniczyli w wykładzie otwartym Pana Witolda Repetowicza pt. “Polityka Iranu a sytuacja na Bliskim Wschodzie“, zorganizowanym przez Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych ASzWoj. Spotkanie zaowocowało perspektywą bliższej współpracy naukowej pomiędzy dwoma kołami naukowymi. Więcej informacji wkrótce.

Kontynuuj czytanie

ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

W LUTYM RUSZAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Dnia 20 stycznia została zakończona rekrutacja do programu Legia Akademicka w Wojskowej Akademii Technicznej.
Zajęcia w ramach programu odbędą się w dwóch modułach: podstawowym i podoficerskim w zjazdach sobotnio – niedzielnych:

  • moduł podstawowy:
    • 01-02.02.2020 r.
    • 15-16.02.2020 r.
  • moduł podoficerski:
    • 22-23.02.2020 r.
    • 14-15.03.2020 r.

W dniu 01 lutego 2019 r. planowana jest uroczysta inauguracja, a następnie zajęcia dydaktyczne.

Szczegółowy rozkład zajęć znajduje się pod linkiem:

Wszyscy ubiegający się zostali pozytywnie zakwalifikowani do Programu LA.

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali dzisiaj rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i rektor-komendant WSKiP płk dr Marcin Strzelec.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości. Kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak również funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne. Współpraca z naszą uczelnią będzie dotyczyć głównie realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a także działalności dydaktycznej w tym obszarze poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów i doktorantów.

Kontynuuj czytanie

REKRUTACJA DO PROGRAMU TOP YOUNG 100 W WAT

Chcielibyście wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach poprzez zmierzenie się z realnymi problemami biznesowymi największych przedsiębiorstw w Polsce? Wziąć udział w szkoleniach z obsługi najlepszych programów, które będziesz mógł wykorzystać w pracy zawodowej? Rozwijać się pod okiem osobistego Mentora? Nawiązać kontakty ze specjalistami z branży i poznać swoich potencjalnych pracodawców? Zapraszamy do TOP Young 100!
Kontynuuj czytanie

KOŁO NAUKOWE SECURITAS ET DEFENSIO WAT ODWIEDZIŁ IZBĘ PAMIĘCI SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

W dniu 22 stycznia 2020 r. studenci Koła Naukowego Securitas et Defensio WAT odwiedzili Izbę Pamięci Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Mieliśmy ogromny zaszczyt wysłuchać prezentacji o historii tego miejsca oraz bohaterach walczących o wolność Polski, zwiedzając zrekonstruowane cele i pokoje przesłuchań. Zachęcamy wszystkich studentów do angażowania się w wydarzenia organizowane przez nasze Koło.

WYKŁAD OTWARTY PT. “INICJATYWY EUROPOLU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPSTWA FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW PŁATNICZYCH”.

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbył się zorganizowany przez Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT kolejny wykład otwarty pt. “Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych” przeprowadzony przez mł. insp. Jacka Walaszczyka, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Wykład cieszył się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem studentów WAT. Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza wszystkich do brania udziału w przedsięwzięciach przez nie organizowanych. Więcej informacji wkrótce.