PODZIĘKOWANIE

W dniu dzisiejszym Pan Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT i Pan Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wręczyli podziękowania Panu prof. dr. hab. Henrykowi Pałaszewskiemu za długoletnią pracę na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Pan profesor był między innymi kierownikiem Zakładu Ekonomii w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Przez wiele lat dzielił się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, a Jego twórczy wkład zaowocował wzrostem pozycji Instytutu, Wydziału i Uczelni jako ośrodka naukowo-dydaktycznego.

Kontynuuj czytanie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ERASMUS+ W WAT NA SEMESTR LETNI 2020/2021 OTWARTA!

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści! To wspaniała przygoda, z której wraca się z nowymi umiejętnościami, bogatymi doświadczeniami i wiedzą, które są świetnym wkładem w rozwój osobisty. To szansa na zobaczenie wielu ciekawych miejsc, oraz na nawiązanie fantastycznych przyjaźni. Przed wzięciem udziału w rekrutacji kandydaci powinni zapoznać się z Zasadami udziału studentów, doktorantów i absolwentów w programie Erasmus+, dostępnymi pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/  – dokumenty tam zamieszone należy składać w budynku 100, p. 88 (lub e-mail).
Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego i studenci z niepełnosprawnością mogą wyjechać w ramach PO WER. Projekt PO WER  jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ .

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PIERWSZY ROK I i II STOPNIA

Zgodnie z informacją podaną w IRK przez Sekcję Rekrutacji:

Terminy:

Spotykamy się w holu od strony AULI w budynku 135 (będą oznaczenia)

Logistyka
I st.:
01.10.2020 o godz. 8:00
03.10.2020 o godz. 8:00

Obronność państwa
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 8:00
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Bezpieczeństwo narodowe
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 09:50
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Zarządzanie 
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 09:50
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Ze względu na stan epidemii prosimy o:

 • przyjście w maseczce i z własnym długopisem
 • przyjście bez osób towarzyszących
 • zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku

 

NOWY PROREKTOR DS. STUDENCKICH

Z radością informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. nowym Prorektorem ds. studenckich została
Pani dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT.

Pani profesor jest nauczycielem akademickim na naszym Wydziale od 2015 r.

Z okazji nominacji, składamy serdeczne gratulacje Pani profesor. Życzymy wytrwałości oraz pomyślności i sukcesów w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku.

PODZIAŁ NA GRUPY

Logistyka studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1S1 – B – J
 • WLO20FX2S1 – K – Li
 • WLO20FX3S1 – Ł – P
 • WLO20FX4S1 – R – Ż

Logistyka studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1N1 – A – N
 • WLO20FX2N1 – O – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1S1 – A – KL
 • WLO20PX2S1 – KO – O
 • WLO20PX3S1 – P – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1S2 – A – L
 • WLO20PX2S2 – M – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1N1 – A – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1N2 – A – Ż

Zarządzanie studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1S1 – A – KL
 • WLO20ZX2S1 – KO – PI
 • WLO20ZX3S1 – PO – Z

Zarządzanie studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20ZX1S2 – A – M
 • WLO20ZX2S2 – N – Z

Zarządzanie  studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1N1 – A – KO
 • WLO20ZX2N1 – KU – Z

Zarządzanie studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20ZX1N2 – A – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1S1 – A – G
 • WLO20RX2S1 – J – P
 • WLO20RX3S1 – R – S
 • WLO20RX4S1 – Ś – Ż

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1S2 – A – H
 • WLO20RX2S2 – J – P
 • WLO20RX3S2 – R – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1N1 – A – Ł
 • WLO20RX2N1 – M – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1N2 – A – La
 • WLO20RX2N2 – Le – W