UWAGA DYPLOMANCI

Przypominamy, że studenci podchodzący do egzaminu dyplomowego w lutym 2021 r. zobowiązani są przesłać nw. dokumenty (zgodnie z terminarzem – zał. nr 1 do dec. nr 128/WLO/2020 z dnia 04.12.2020 r.) do 18.12.2020 r.:

  • kartę informacyjną dyplomanta – skan,
  • potwierdzenie uiszczonej opłaty za dyplom (na indywidualny numer konta studenta) – 60 zł (lub 100 złotych w przypadku wniosku o odpis w j. obcym) – skan,
  • wniosek o odpis w j. obcym (opcjonalnie) – skan.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres klaudia.zukowska@wat.edu.pl .

Zbieranie zdjęć do dyplomu odbędzie się w późniejszym terminie tj. razem ze złożeniem gotowej pracy dyplomowej. Zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45 mm x 65 mm – studenci cywilni 4 zdjęcia, studenci wojskowi 5 zdjęć (jedno zdjęcie więcej w przypadku wniosku o odpis w j. obcym – studenci cywilni 5 zdjęć, studenci wojskowi 6 zdjęć).

DECYZJA NR 128/WLO/2020 Z DNIA 4 GRUDNIA 2020

Szanowni Państwo,

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wydał decyzję nr 128/WLO/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Terminarza czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych i przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku logistyka – nabór 2017 oraz studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 29.01.2021 r.” oraz „Wytycznych do procesu dyplomowania w roku akademickim 2020/2021“. Treść decyzji zamieszczono w zakładce STUDENCI -> WYBRANE AKTY PRAWNE WLO.

DLACZEGO WARTO MIEĆ CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W REALIZACJI KONTRAKTÓW DLA WOJSKA?

Certyfikacja jakościowa i posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania odgrywają coraz ważniejszą rolę w realizacji kontraktów dla wojska. Szerokimi kompetencjami w tym zakresie dysponuje Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT), które przez ponad dwadzieścia lat poddało certyfikacji 1400 organizacji zarówno z sektora obronnego, jak i cywilnego.

Kontynuuj czytanie »

MODUŁ OFICERSKI W LEGII AKADEMICKIEJ

Rusza IV edycja program „Legia Akademicka”, na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia. Chętne 50 osób będą kształcić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

Kontynuuj czytanie

OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na mocy Decyzji Rektora WAT nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 obniżona o 25% zostaje wysokość następujących opłat:

  1. czesne na studiach niestacjonarnych
  2. powtarzanie semestru studiów

Nadpłata zostaje zaliczona na poczet czesnego w semestrze letnim 2020/2021. Studenci, którzy będą kontynuować naukę na Wydziale w następnym semestrze automatycznie będą mieli pomniejszone czesne i nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie.

Studenci z grup F7P1N1 i F7P2N1, którzy kończą studia w semestrze zimowym 2020/2021, mogą się ubiegać o 25% zwrot kwoty czesnego za semestr zimowy 2020/2021.

O zwrot opłat mogą się również ubiegać studenci studiów stacjonarnych, którzy powtarzają obecnie semestr.

Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku w Dziekanacie skierowanego
do Rektora WAT z prośbą o zwrot części czesnego za semestr zimowy 2020/2021 z związku z Decyzją Rektora WAT nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. bądź przesłanie skanu wniosku na adres dziekanat.wlo@wat.edu.pl.

We wniosku należy podać konto, na które zostanie zwrócona nadpłata. Wnioski należy składać do końca trwania semestru zimowego 2020/2021, do 28.02.2021 r.

LEGIA AKADEMICKA – 4 EDYCJA

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?
Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2020/2021 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 22.01.2021r.

Kontynuuj czytanie