Author: Sebastian Bieniek (page 1 of 39)

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

⇒ INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STUDIA NIESTACJONARNE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STUDIA STACJONARNE

EGZAMIN POPRAWKOWY

TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO z przedmiotu „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” dla grup WLO18PX2S1 oraz WLO18PX1S1 odbędzie się 11 września 2019 r. o godz. 11:40 – 13:15 w sali 517 bud. 135

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W WYDZIALE LOGISTYKI

Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 8/RKR/2019 z dnia 9 maja 2019 r. od 01 lipca 2019 r. w skład struktury organizacyjnej Wydziału Logistyki wchodzi Instytut Organizacji i Zarządzania, dotychczas obecny w Wydziale Cybernetyki. Aktualnie trwają prace nad regulaminem, który wejdzie w życie z dniem 01 października 2019 r.

JUBILEUSZ 96-CIO LECIA URODZIN

28 lipca 2019 r. Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI obchodził 96 rocznicę urodzin. Z tej okazji przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk. Robert PAWLICKI oraz Pan dr Paweł KLER wręczyli Panu Generałowi Medal oraz album Pamiątkowy Wydziału Logistyki WAT.

Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI od 1968 roku był związany z Wojskową Akademią Techniczną. 15 grudnia 1974 został komendantem Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego. Stanowisko komendanta instytutu łączył z funkcją przewodniczącego kolegium redakcyjnego rocznika „Systemy Zabezpieczenia Wojsk”. W marcu 1981 pożegnał się z Wojskową Akademią Techniczną oraz z mundurem i został przeniesiony w stan spoczynku.

Z okazji dostojnego Jubileuszu 96-cio lecia urodzin, w imieniu stanu osobowego Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej składamy Panu Generałowi serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Poprawa z przedmiotów “Metodyka Pracy Dyplomowej” i “Współczesne systemy polityczne” odbędzie się 26.06.2019 r. o godz. 10:00 w s. 0.28/ bud. 135.

KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 24.06.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 24.06 do 05.07.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 11 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Kierownik kursu: mjr dr Bartosz KOZICKI

UWAGA DLA GRUPY F7X1-3S1

UWAGA grupy F7X1-3S1!!!
Nastąpiła zmiana terminu egzaminu w zasadniczej sesji z przedmiotu Projektowanie maszyn i urządzeń w logistyce.
Egzamin odbędzie się 25.06.2019r o godzinie 11:40 w sali 3/54.

Older posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑