Author: Sebastian Bieniek (page 1 of 26)

I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”

W dniu 13 października 2018 r. rozpoczęto pierwszą edycję studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”.
Oficjalnego otwarcia studiów podyplomowych i powitania Słuchaczy dokonali prof. dr hab. Lech Kościelecki, dr hab. Zenon Trejnis oraz dr Ryszard Chyrzyński, a także zaproszeni goście w tym prezes Piotr Grzybowski PIKW, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP S.A.
Wykład inauguracyjny poprowadził członek zarządu ds. strategii i logistyki PKP S.A. dr inż. Mirosław Antonowicz.
Studia podyplomowe powstały w ramach współpracy pomiędzy PIKW, PKP oraz Wydziałem Logistyki WAT.
Słuchaczami studiów podyplomowych są m.in. menagerowie średniego i wysokiego szczebla wielu instytucji państwowych, agencji rządowych oraz ministerstw, a także żołnierze, pracownicy cywilni wojska oraz funkcjonariusze MSWiA.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, kolejna edycja wystartuje już w lutym 2019 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE – DAAD NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników i studentów WAT na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. Spotkanie odbędzie się 23 października 2018 r. w Bibliotece Głównej WAT (sala nr 7AB) o godz. 10:00.

Dzięki DAAD rokrocznie ponad 130 000 studentów i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. DAAD jest tym samym jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod LINKIEM do 18 października 2018 r.

WIZYTA PANI SENATOR ANNY MARII ANDERS

W dniu 9 października 2018 r. przy okazji prezentacji wystawy w Klubie WAT pt. „Generał Władysław Anders – żołnierz, polityk, patriota” oraz filmu „Generał polskich nadziei… Władysław Anders 1892-1970″, w Wydziale Logistyki odbyła się już druga wizyta Pani senator Anny Marii Anders, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, sekretarza stanu w KPRM w naszym budynku 135. Dostojnych Gości m.in.: doradcę min. Arkadiusza Urbana, dyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego, a także Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT przywitał dziekan Wydziału Logistyki płk dr. hab. Szymon Mitkow. Została złożona wiązanka kwiatów przed tablicą upamiętniającą generała broni Władysława Andersa na Wydziale Logistyki WAT.

UWAGA

Spotkanie informacyjne dotyczące programów Most/Mostech odbędzie się 25 października o godz. 9:50 w budynku 62, sala 55.

Karol Wilk
Koordynator Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI, DOKTORANCI

Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  2. zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego;
    UWAGA: Komórka Erasmus+ przygotuje takie zaświadczenia dla osób, które złożą dokumenty aplikacyjne.
    Prosimy pojedynczo nie zwracać się w tej sprawie do Studium Języków Obcych.
  3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.
Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędą  się 17 października o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25 października o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.

Karol Wilk
Koordynator Programu Erasmus+

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 4 października 2018 roku na Wydziale Logistyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w sali kinowej Klubu WAT.
Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow w swoim przemówieniu zaznaczył, iż „Obecnie na Wydziale realizowanych jest wiele form i poziomów kształcenia. Realizujemy zarówno studia cywilne i wojskowe, studia podyplomowe, jak również kursy dokształcające i szkolenia”.

W dalszej części przemówienia Dziekan WLO pokreślił istotę dotychczasowej działalności, szczególnie na potrzeby SZ RP, gospodarki narodowej co potwierdza zasadność funkcjonowania naszego Wydziału, zaznaczając również, iż „Wydział logistyki jest liderem w WAT specjalizując się m.in. w ekspertyzach i opiniach, które oceniają spełnienie wymagań jakościowych NATO”.

W przemówieniu zaznaczył, że istotą działalności Wydziału jest kształcenie podchorążych i studentów oraz oficerów i pracowników resortu obrony narodowej.

Continue reading

NOWE GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

Nowe godziny otwarcia

Older posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑