– Sebastian Bieniek

Szanowni Państwo!

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w otwartym konkursie na esej na wybrany temat z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa realizowany z okazji 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

KONKURS DEDYKOWANY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH! Przewidziane są nagrody rzeczowe …

Read more KONKURS Z OKAZJI 70-LECIA POWSTANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE

W dniu 05 października 2021 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w sali kinowej Klubu WAT.

Po złożeniu meldunku przez płk. dr. inż. Jarosława Zelkowskiego został wspólnie odśpiewany hymn państwowy.

Następnie Pan Dziekan płk dr hab. Szymon MITKOW przywitał gości i rozpoczął przemówienie. …

Read more INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie określające zakres wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych podpisali 8 lipca 2021 r. rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i komendant-rektor WSPol insp. dr hab. Iwona Klonowska.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. To jedyna placówka w kraju przygotowująca kadry kierownicze Policji oraz oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Read more WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ POLICJI W SZCZYTNIE

We wtorek 6 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce. Inicjatorem podpisania porozumienia był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Aresztu Śledczego: pan płk Radosław Salak, Zastępca Dyrektora Aresztu: mjr Aneta Maicka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu: ppor. Edyta Kulesza oraz Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT: płk dr inż. Jarosław Zelkowski, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT: dr Patrycja Bryczek-Wróbel, Zastępca Dyrektora IBO WLO WAT: dr Natalia Moch oraz dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha, adiunkt w IBO WLO WAT.

Read more POROZUMIENIE WAT Z ARESZTEM ŚLEDCZYM W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-43-4.

W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania tych zjawisk obszernej prawniczej refleksji naukowej zasługuje na duże uznanie. Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. (…) Jest ona bardzo wartościowym wkładem w stan wiedzy o problemie ochrony danych osobowych w różnych jego wymiarach.

Read more UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI PT. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA” POD REDAKCJĄ DR KATARZYNY ŚMIAŁEK ORAZ MGR ALEKSANDRY KOMINEK

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2021, którego współorganizatorem jest Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Mamy zaszczyt poinformować, że Kongres został objęty honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, jak również JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Dyrektora CEPOL-u.

Read more IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SAFE PLACE 2021

Back to top