KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy Dziekanatu.

  • ograniczenie kontaktów bezpośrednich:
    – zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591)
  • sprawy pilne:
    – obsługa Dziekanatu wyłącznie w pokoju nr 0.06 po uprzednim mailowym umówieniu się (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). W wiadomości (z maila studenckiego/służbowego) prosimy zawrzeć swoje dane, dzień, godzinę i cel wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
  • godziny pracy Dziekanatu bez zmian. Wprowadzamy dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy — tylko w soboty do godziny 12:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
  • Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Prosimy zamawiać poprzez dziekanat.wlo@wat.edu.pl . W treści wskazać adres do wysłania.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Nie jest wstrzymana obsługa studentów. Zmiany mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz strony Wydziału na facebooku.

Zmiana funkcjonowania pracy Dziekanatu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana).

PRZYJACIEL, KOLEGA, NAUCZYCIEL…

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,

W dniu 20 kwietnia odszedł od nas, nasz przyjaciel, kolega, nauczyciel wielu pokoleń logistyków, Pan prof. Zdzisław Kurasiński. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego nagłej śmierci. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych ale są ludzie niepowtarzalni. I właśnie takim zapamiętamy Pana Profesora Zdzisława Kurasińskiego.

Kontynuuj czytanie

ZARZĄDZENIE REKTORA

W związku z postępującym zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii technicznej nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. następuje kontynuacja zawieszenia funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. To powoduje, że kształcenie będzie się dalej odbywać w systemie zdalnym. Studenci, tak jak dotychczas, mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile lub inny sposób nauczania na odległość, w szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile. Bardzo proszę Nauczycieli i Studentów o realizację zadań zawartych w Zarządzeniu Rektora WAT nr 25/RKR/2020.

Zarządzenie Rektora 25/RKR/2020 z dn. 25.03.2020 r.

Rozporządzenie MON

STUDENCI – WAŻNY KOMUNIKAT (CYWILNI I WOJSKOWI)

W związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zawieszono zajęcia dydaktyczne, podjęto działania zmierzające do minimalizowania bezpośredniego kontaktu. To powoduje przejście na kształcenie zdalne. Wobec czego studenci mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile. W szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile.