XII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

Informujemy, że XII Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej poświęcona zagadnieniom logistyki stosowanej i zarządzania łańcuchami dostaw, odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem Konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.

STRONA KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „THE CONTEMPORARY DIMENSION OF CRISIS MANAGEMENT IN THE WORLD OF INFORMATION THREATS” 14 KWIETNIA 2021 r.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, serdecznie zaprasza na Międzynarodową Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „The contemporary dimension of crisis management in the world of information threats”, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym (online).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych z uwzględnieniem wymiaru zarządzania kryzysowego. Pozwoli to zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzględniającą także środowisko eksperckie i młodych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso. Kontynuuj czytanie

PROGRAM “STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej zostało zakwalifikowane do programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Organizowana edycja konkursu jest pierwszą, mającą na celu prowadzenie badań naukowych, modernizację technologii oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez organizacje studenckie.

Wyróżniony projekt to „Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego”. Jego celem jest modelowanie wybranych strategii kompletacji prowadzących do usprawnienia procesu magazynowego. Wykorzystana zostanie optymalizacja czasu realizacji operacji związanych z transportem wewnętrznym. Stworzenie makiety umożliwi dobór właściwej technologii co będzie miało znaczenie na środowisko poprzez redukcję emisji spalin lub obniżenie energii elektrycznej.

W ramach projektu zostanie wykonana wizualizacja zastosowanych rozwiązań na bazie makiety logistycznej wykonanej w oparciu o procesory i klocki Lego. Natomiast do symulacji innowacyjnych strategii oraz oceny zasadności ich wprowadzenia zostanie wykorzystany program Flexsim. Pozwoli to na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania całego magazynu.

Projekt wprowadza innowacyjność w procesie magazynowania i istnieje możliwość jego rozbudowywania o kolejne procesy logistyczne. Nieszablonowe zastosowanie klocków Lego zwiększa możliwości konstruktorskie co umożliwia ciągłe doskonalenie makiety.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy Dziekanatu.

  • ograniczenie kontaktów bezpośrednich:
    – zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591)
  • sprawy pilne:
    – obsługa Dziekanatu wyłącznie w pokoju nr 0.06 po uprzednim mailowym umówieniu się (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). W wiadomości (z maila studenckiego/służbowego) prosimy zawrzeć swoje dane, dzień, godzinę i cel wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
  • godziny pracy Dziekanatu bez zmian. Wprowadzamy dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy — tylko w soboty do godziny 12:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
  • Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Prosimy zamawiać poprzez dziekanat.wlo@wat.edu.pl . W treści wskazać adres do wysłania.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Nie jest wstrzymana obsługa studentów. Zmiany mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz strony Wydziału na facebooku.

Zmiana funkcjonowania pracy Dziekanatu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana).

PRZYJACIEL, KOLEGA, NAUCZYCIEL…

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,

W dniu 20 kwietnia odszedł od nas, nasz przyjaciel, kolega, nauczyciel wielu pokoleń logistyków, Pan prof. Zdzisław Kurasiński. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego nagłej śmierci. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych ale są ludzie niepowtarzalni. I właśnie takim zapamiętamy Pana Profesora Zdzisława Kurasińskiego.

Kontynuuj czytanie