SPRAWOZDANIE Z XII OGÓLNOPOLSKIEJ DOKTORANCKO-STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, PT. „FORMACJE POLICYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA”

W dniu 9 stycznia 2020 roku, w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, odbyła się XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT.

Kontynuuj czytanie

PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 08.01.2020r.  kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI, kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ i st. szer. pchor. Konrad KOZACZUK jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania udali się do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych oraz zaprezentowania różnych aktywności studenckich.

Kontynuuj czytanie

UWAGA STUDENCI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO!

Studenci, którzy otrzymali zgodę dziekana WCY na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej do 31.01.2020 r., zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w pokoju 0.09 (budynek 135) w terminie do 24.01.2020 r. niżej wymienionych dokumentów dotyczących dyplomowania:

  • 4 zdjęcia (lub 5 w przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w języku obcym) do dyplomu
    o wymiarach 45 mm x 65 mm;
  • kartę informacyjną dyplomanta wraz z dokumentami potwierdzającymi wykazane osiągnięcia.

Przed złożeniem karty należy dokonać wpłaty za dyplom w wysokości 60 złotych (lub 100 złotych w przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w języku obcym) w Kasie WAT (pok. 7/ bud. 100) lub wykonać przelew na indywidualny numer konta studenta i uzyskać podpis specjalisty ds. finansowych (pok. 0.17/ bud. 135).

OBRONY INSTYTUTOWE W IPIT

Planowany termin obron instytutowych: od 14.01.2020 r. do 17.01.2020 r.

(harmonogram obron zostanie podany w terminie do 13.01.2020 r.)

Zapisy na obrony instytutowe dla grup:

M6L1S1, M6M1S1, T6A1S1, T6B1S1, J6X1S1, M6S1N1, F6E1S1

oraz studentów, którzy otrzymali zgodę Dziekana WIM (WME) na przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego na luty 2020 roku

prowadzi p. Jolanta Komorek – IPiT- pok. 18, bud. 23a

tel. 261 837 370, e-mail: jolanta.komorek@wat.edu.pl

(w treści e-maila proszę podać: grupę, nazwisko i imię dyplomanta oraz promotora)

w terminie do 10.01.2020 r. do godz. 12.00

UWAGA: W przypadku nieobecności na obronie instytutowej promotora, student powinien posiadać pisemną opinię promotora o dopuszczeniu do obrony.