WYKŁAD OTWARTY

Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza studentów i pracowników WAT na wykład otwarty pt.”Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych”, który przeprowadzi  mł. insp. Jacek Walaszczyk, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Opowie on o swoich doświadczeniach z pracy w tej instytucji. Wykład odbędzie się 8 stycznia 2020 r. w auli budynku 135 o godz. 15:15. Serdecznie zapraszamy!

UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT W AKCJI CHARYTATYWNEJ – SZLACHETNA PACZKA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej po raz kolejny podjęło wyzwanie i wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej – „Szlachetna Paczka”.

W tym roku pomagaliśmy rodzinie z podwarszawskich Łomianek, dokładniej Pani Krystynie. Pani Krystyna mieszkała z siostrą i jej córką w domku. Żyli skromnie, ale na najważniejsze potrzeby wystarczało. Po śmierci siostry sytuacja zaczęła się pogarszać, najpierw niespłacane pożyczki przez siostrzenicę, a około 2 lata temu p. Krystyna przeżyła udar. W międzyczasie dom popadał w coraz większą ruinę. W tej chwili p. Krystyna ma problemy z mówieniem i jest osobą leżącą. Została zupełnie sama, potrzebuje stałej opieki, jednie może liczyć na wsparcie opiekunki z OPS i jej męża. Mieszka w trudnych warunkach bez wody, a prąd jest na kartę. Pani Krystyna utrzymuje się z emerytury w wysokości 1070 zł, jednak po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki i artykuły higieniczne, pozostaje jej około 370 zł na życie. Pani Krystyna, gdy była w pełni sił zajmowała się ogródkiem, teraz największą jej przyjemnością jest chleb posmarowany masłem i coś słodkiego. Leży w łóżku i ogląda telewizję, ponieważ po udarze nie może chodzić.

Kontynuuj czytanie

STUDENCI NIESTACJONARNI – ZWROT CZESNEGO

Studenci, którzy zrezygnowali ze studiów bądź zostali skreśleni z listy w trakcie trwania semestru, mogą się ubiegać o częściowy zwrot opłaty po złożeniu w Dziekanacie wniosku do Rektora WAT wraz z podaniem numeru konta bankowego, na który ma zostać zwrócona wpłata.

Przypominamy, że student, który został skreślony z listy w trakcie trwania semestru jest zobowiązany do opłaty za czesne do momentu uprawomocnienia się decyzji Rektora WAT o skreśleniu.

STUDENCI LOGISTYKI

Studenci Logistyki którzy chcą przystąpić do obron prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w styczniu 2020 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl do 31.12.2019 r. następujących informacji:

1. imię i nazwisko,

2. imię i nazwisko promotora,

3. numer grupy,

4. numer indeksu.

XII OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, serdecznie zaprasza na XII Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT w Warszawie.
Kontynuuj czytanie

NOMINACJE PROFESORSKIE

W Pałacu Prezydenckim w dniu 28 listopada 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki akty nominacyjne. W czasie tej uroczystości akt nominacyjny i tytuł profesora nauk społecznych otrzymał także Zenon Trejnis – nauczyciel akademicki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcia: Jakub Szymczuk / KPRP

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 09.12.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 09.12.2019 r. do 20.12.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 9 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs jest mjr dr Bartosz KOZICKI