– Sebastian Bieniek

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,

W dniu 20 kwietnia odszedł od nas, nasz przyjaciel, kolega, nauczyciel wielu pokoleń logistyków, Pan prof. Zdzisław Kurasiński. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego nagłej śmierci. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych ale są ludzie niepowtarzalni. I właśnie takim zapamiętamy Pana Profesora Zdzisława Kurasińskiego.

Read more PRZYJACIEL, KOLEGA, NAUCZYCIEL…

W związku z postępującym zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii technicznej nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. następuje kontynuacja zawieszenia funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. To powoduje, że kształcenie będzie się dalej odbywać w systemie …

Read more ZARZĄDZENIE REKTORA

W związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zawieszono zajęcia dydaktyczne, podjęto działania zmierzające do minimalizowania bezpośredniego kontaktu. To powoduje przejście na kształcenie zdalne. Wobec czego studenci mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile. W szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci …

Read more STUDENCI – WAŻNY KOMUNIKAT (CYWILNI I WOJSKOWI)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej zostają odwołane.

Read more KOMUNIKAT W SPRAWIE ODWOŁANIA WYKŁADÓW I ZAJĘĆ

Back to top