SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 6 kwietnia 2022 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Konferencji Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 17 wystąpień, przedstawionych przez 19 Prelegentów, reprezentujących 11 krajowych ośrodków naukowych. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT,
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT – dr Patrycja Bryczek-WRÓBEL,
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr Wiesław ŚMIAŁEK.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom wszystkich prac i wystąpień. Komitet Naukowy Konferencji, po burzliwych obradach zdecydował się wyróżnić następujące prace:

 • I miejsce otrzymał Pan dr hab. Ignacy KITOWSKI, prof. UP, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za pracę pod tytułem: „Wykorzystanie olejków eterycznych do ograniczania obecności ptaków na lotniskach”,
 • II miejsce otrzymała Pani mgr inż. Aleksandra KONDRATOWICZ, studentka Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę pod tytułem: „Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego we współczesnym świecie a środowisko naturalne”,
 • III miejsce (ex aequo) otrzymała Pani Agata MAKOWSKA, studentka Akademii Nauk Stosowanych w Łomży za pracę pod tytułem: „Wpływ zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie województwa podlaskiego” oraz Pani mgr Agnieszka MODZELEWSKA, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pod tytułem: „Podatek cukrowy – realna próba walki o zdrowie obywateli czy zwykły fiskalizm?”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody, materiały konferencyjne oraz dyplomy uznania drogą pocztową. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 140 osoby z całej Polski, reprezentujące około 23 podmioty.


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W REALIACH XXI WIEKU”
6 KWIETNIA 2022 R.


Konferencja dostępna będzie pod tym linkiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w obradach!

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji

KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Wawrzyniec Kowalski;
dr Natalia Moch;
dr Wiesława Załoga;
dr Justyna Stochaj;
dr Katarzyna Śmiałek.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
mgr Łukasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
lic. Weronika Góralska;
lic. Patrycja Jakubowska;
lic. Alicja Kuczyńska;
lic. Damian Szafranek.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

 1. Dylematy definicyjne.
 2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.
 3. Narodowy i międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.
 4. Interakcje ze środowiskiem naturalnym.
 5. Podstawy doktrynalne i prawne bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego i ochrony środowiska naturalnego.
 6. Inne zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa w ujęciu sektorowym: bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat! Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze;
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;
 • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;
 • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniami do ostatniej chwili – liczba występujących jest ograniczona.

WAŻNE TERMINY:

27.03.2022 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

28.03.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

06.04.2022 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2022 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tutaj znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.
Tutaj znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2022.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji (wydawnictwo z listy MNiSW – 100 pkt.) ukaże się po konferencji na przełomie maja/czerwca 2022 r. – wydawnictwo potwierdziło termin, zatem prosimy o dyscyplinę w zakresie przesyłania prac. Na życzenie możemy to potwierdzić dodatkowym certyfikatem.