I. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych

 1. Zarządzanie w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.
 2. Nowe paradygmaty zarządzania kształtujące się pod wpływem kryzysu i zmian geopolitycznych na świecie.
 3. Kierowanie ludźmi w sytuacjach kryzysowych i wdrażanie zmian organizacyjnych.
 4. Znaczenie i sposoby sprawowania przywództwa w sytuacjach kryzysowych.
 5. Wykorzystanie narzędzi informacyjno- komunikacyjnych do przewidywania sytuacji kryzysowych oraz ograniczania ich negatywnych skutków.
 6. Nowe modele biznesowe jako rozwiązania alternatywne dla tradycyjnie działających organizacji w warunkach radykalnych zmian rynkowych.
 7. Marketing w sytuacjach kryzysowych.
 8. Zarządzanie finansami w sytuacjach kryzysowych.
 9. Zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.
 10. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem.
 11. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w warunkach turbulencji otoczenia.
 12. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w procesie dynamizowania ich rozwoju i w sytuacjach kryzysowych.
 13. Komunikacja kryzysowa.
 14. Źródła przewagi konkurencyjnej organizacji i jej zdolności do przetrwania na rynku w warunkach zmienności otoczenia.
 15. Zarządzanie ryzykiem w organizacji.
 16. Systemy informacyjne i cyberbezpieczeństwo.

Przyjmowane będą również teksty wykraczające poza zakres ww. zagadnień, ale nawiązujące do tematu przewodniego konferencji.

II. Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania. Wyzwania na poziomie strategicznym i funkcjonalnym w kształtowaniu przewag konkurencyjnych współczesnych przedsiębiorstw.
Zapraszamy również do zgłaszania artykułów dotyczących problematyki zarządzania w uniwersalnym zakresie, m.in. dotyczących kapitału ludzkiego i zarządzania relacjami czy technologii teleinformacyjnych w zarządzaniu.