Osoby, które dokonały rejestracji na konferencję do dnia 14 października proszone są o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Z powodu uruchamiania nowej strony internetowej Wydziału pojawiły się problemy techniczne związane z przeniesieniem wypełnionych przez Państwa formularzy na e-mail konferencji. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo!

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej zaprasza do udziału w konferencji naukowej, pt. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA: Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów, która odbędzie się w dniach 02-03 grudnia 2021 r. Tegoroczna edycja konferencji planowana jest w formule on-line, co ma związek z sytuacją epidemiczną w kraju oraz niepewnością dotyczącą możliwości zorganizowania konferencji w warunkach stacjonarnych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Zapraszamy również – wzorem lat ubiegłych – do uczestnictwa w dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Szeroki zakres zagadnień, które ujęte są w tej problematyce, pozwala analizować zagadnienia dotyczące wielu aspektów zarządzania współczesną organizacją.

Miło nam również poinformować, iż jest to XI edycja konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Jolanta Tarapata