Główny organizator konferencji:

Zakład Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie


Współorganizatorzy konferencji:

Zarząd Główny
Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Instytut Badawczy Biznesu i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Rozwoju Biogospodarki Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Litwa


Wydział Zarządzania, Narodowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej, Bukareszt, Rumunia