Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i permanentnych zmian”
Konferencja w formule on-line (Microsoft Teams), 6-7 grudnia 2022 r.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI: 6 grudnia 2022 r.
(Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania)

 

9.30-10.00: UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

 

10.00 10.50: SESJA PLENARNA I. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W STRUKTURACH ZHIERARCHIZOWANYCH

 

10.50 – 11.05 Przerwa

11.05 – 12.20: SESJA PLENARNA II. KAPITAŁ LUDZKI W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

12.20 – 13.30 Przerwa (lunch)

13.30 – 15.35: SESJA PLENARNA III. DIVERSITY – A CHALLENGE OF MODERN MANAGEMENT – part I

 

15.35 – 15.50 Przerwa

15.50 – 18.20: SESJA PLENARNA IV. DIVERSITY – A CHALLENGE OF MODERN MANAGEMENT – part II

 

18.20 – 18.30: PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT

 

 
DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI: 7 grudnia 2022 r.
(Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania)

 

9.30 – 10.45: SESJA PLENARNA V. TECHNOLOGIE ICT W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

 

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 – 13.30: SESJA PLENARNA VI. DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

13.30 – 13.45: PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
dr Wiesław Gonciarski, prof. WAT

 

Szczegółowy program konferencji do pobrania w formacie .pdf: