PUBLIKACJE I WYMOGI EDYTORSKIE

Informujemy, że referaty wygłoszone podczas obrad konferencji zostaną rekomendowane przez Komitet Naukowy konferencji do opublikowania w jednym z poniższych wydawnictw:

  • rozdziale w recenzowanej monografii naukowej, która zostanie wydana w Wydawnictwie Wojkowej Akademii Technicznej ,, Nowoczesne Systemy Zarządzania” (20 punktów). Szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu dostępne na stronie http://nsz.edu.pl
  • czasopiśmie z listy ministerialnej ,,Przegląd Organizacji” ( 40 pkt.) Szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu dostępne na stronie www: http://www.przegladorganizacji.pl
  • czasopiśmie ,,Production Engineering Archives” (70 pkt.) wydawanym w języku angielskim , indeksowane m.in. w Scopus i Web of Science. Zakwalifikowanie artykułu do publikacji w tym czasopiśmie wymagana będzie dopłata w wysokości 350 euro (netto) za prace redakcyjne. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu dostępne na stronie https://pea-journal.eu/for-authors.html ).

Decyzja o rekomendowaniu referatu przez Komitet Naukowy do publikacji w danym wydawnictwie będzie przesyłana do Państwa po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji.


Wymogi edytorskie: