Przewodniczący Rady Naukowej:

 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ (Wojskowa Akademia Techniczna)

Honorowi Przewodniczący Rady Naukowej:

 • płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) – Dziekan WBLiZ
 • prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA (Politechnika Częstochowska; TNOiK)
 • prof. dr hab. inż. Bogdan NOGALSKI (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

Członkowie Rady Naukowej:

 • prof. David AMBORSKI (Ryerson University, Kanada)
 • prof. Brian BUCKLES (National Defence University, USA)
 • prof. dr hab. Ewa BOJAR (Politechnika Lubelska, TNOiK)
 • prof. dr hab. Tadeusz BORYS (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. Mohamed BRANINE (University of Abertay Dundee, Wielka Brytania)
 • prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI (Politechnika Częstochowska, TNOiK)
 • dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. WSM (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • prof. dr hab. Wojciech CZAKON (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Szymon CYFERT (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Zbigniew DWORZECKI – SGH Instytut Zarządzania
 • prof. Matti ESTOLA (University of Eastern Finland, Finlandia)
 • prof. dr hab. Aldona FRĄCZKIWICZ – WRONKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • prof. Anda GHEORGHIU (Natonial School of Political and Administrative Studies, Rumunia)
 • dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC (Akademia Sztuki Wojennej)
 • prof. dr hab. Inż. Waldemar JĘDRZEJCZYK (Politechnika Częstochowska; TNOiK)
 • płk dr Yurii KORNICZUK (Żytomierski Instytut Wojenny, Ukraina)
 • dr hab. Andrzej Józef KOZŁOWSKI, prof. PUZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie)
 • prof. dr hab. inż. Robert KUCĘBA (Politechnika Częstochowska; TNOiK)
 • dr hab. Katarzyna KRECZMAŃSKA-GIGOL, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Ilídio Tomás LOPES (ISCTE Business School – Lisbon University Institute, Portugalia)
 • dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • dr Marta MISZCZAK (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • dr hab. inż. Przemysław NIEWIADOMSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Urszula ORNAROWICZ, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. dr hab. Joanna PALISZKIEWICZ (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
 • prof. Florina PINZARU (National School of Political and Administrative Studies, Rumunia)
 • dr Kazimierz PIOTRKOWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna, TNOiK)
 • prof. dr hab. Konrad RACZKOWSKI (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
 • prof. dr hab. Piotr ROGALA (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof SANTAREK (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Celina SOŁEK-BOROWSKA (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Maciej STAJNIAK (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu)
 • prof. Sylwia STARNAWSKA (D’Youville College, Stany Zjednoczone AP)
 • prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (Politechnika Warszawska)
 • prof. Sylwia STARNAWSKA (D’Youville College, Stany Zjednoczone AP)
 • dr hab. Agnieszka Anna SZPITTER, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr Jolanta TARAPATA (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Duško URŠIČ (Uniwersytet w Mariborze, Słowenia)
 • dr Wioletta WEREDA (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof WITKOWSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Jacek WOŹNIAK (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS ((Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Wiesława ZAŁOGA (Wojskowa Akademia Techniczna, TNOiK )
 • prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. Maciej ZASTEMPOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Daiva ŽOSTAUTIENE (Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa)
 • prof. Jan ŽUKOVSKIS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)
 • dr Jarosław ZELKOWSKI ( Wojskowa Akademia Techniczna)
 • dr hab. Agnieszka SZCZUDLIŃSKA-KANOŚ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Agnieszka KNAP-STEFANIUK (Akademia Ignatianum w Krakowie)