PROPONOWANA TEMATYKA:

  • Rola i znaczenie kapitału ludzkiego w warunkach cyfryzacji gospodarki
  • Pozyskiwanie kapitału ludzkiego do organizacji
  • Rozwój kompetencji menedżerskich w dobie cyfryzacji
  • Kompetencje sieciowe pracowników
  • Wyzwania cyfrowego przywództwa
  • Rozwój kompetencji przywódczych
  • Technologie ICT w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  • Działalność innowacyjna organizacji a zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Kompetencje pracowników a zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Kapitał ludzki w sektorze publicznym
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju
  • Pomiar i ocena kapitału ludzkiego – teoria i praktyka
  • Migracja, mobilność i adaptacja pracowników
  • Kompetencje menedżerskie  w strukturach zhierarchizowanych
  • Automatyzacja i digitalizacja procesów personalnych.
  • Sztuczna inteligencja HRM.
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w czasie pandemii COVID – 19.

Przyjmowane będą również teksty wykraczające poza zakres ww. zagadnień, ale nawiązujące do tematu przewodniego konferencji.