Osoby, które do tej pory nie zaliczyły przedmiotu BHP, mogą zgłaszać się indywidualnie tylko w środy 11:20 – 13:30
(budynek 22 pok. 11).

Magdalena Chmielewska
Inspektor BHP
261-83-92-68