OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na mocy Decyzji Rektora WAT nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;
2. powtarzanie semestru studiów;
3. za powtarzanie przedmiotu.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat.

Wniosek skierowany do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty za semestr letni 2020/2021 można składać w Dziekanacie WLO bądź przesłać zeskanowany i podpisany na adres: magdalena.kawinska@wat.edu.pl.

We wniosku należy podać konto, na które zostanie zwrócona nadpłata.

PROGRAM “STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej zostało zakwalifikowane do programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Organizowana edycja konkursu jest pierwszą, mającą na celu prowadzenie badań naukowych, modernizację technologii oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez organizacje studenckie.

Wyróżniony projekt to „Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego”. Jego celem jest modelowanie wybranych strategii kompletacji prowadzących do usprawnienia procesu magazynowego. Wykorzystana zostanie optymalizacja czasu realizacji operacji związanych z transportem wewnętrznym. Stworzenie makiety umożliwi dobór właściwej technologii co będzie miało znaczenie na środowisko poprzez redukcję emisji spalin lub obniżenie energii elektrycznej.

W ramach projektu zostanie wykonana wizualizacja zastosowanych rozwiązań na bazie makiety logistycznej wykonanej w oparciu o procesory i klocki Lego. Natomiast do symulacji innowacyjnych strategii oraz oceny zasadności ich wprowadzenia zostanie wykorzystany program Flexsim. Pozwoli to na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania całego magazynu.

Projekt wprowadza innowacyjność w procesie magazynowania i istnieje możliwość jego rozbudowywania o kolejne procesy logistyczne. Nieszablonowe zastosowanie klocków Lego zwiększa możliwości konstruktorskie co umożliwia ciągłe doskonalenie makiety.

PODZIAŁ NA GRUPY


PODZIAŁ NA GRUPY NIESTACJONARNEJ LOGISTYKI II STOPNIA


WLO20FR1N4

60696 69389 60508 65951
69862 63194 78885 67276
78886 69880 52954 69882
64688 60237 78887 63276
69925 69926 67330

WLO20FR2N4

70325 69863 64385 70336
59523 64400 70349 70355
67751 70356 69887 69889
70363 69904 69913 70373
61392 67551

UWAGA! – ROZWIĄZANIE GRUP

Studenci stacjonarni I° nabór 2020. Decyzją dziekana grupa WLO20RX4S1 zostaje rozwiązana. Studenci z tej grupy o podanych numerach albumu zostają przypisani do pozostałych grup jak poniżej:

WLO20RX1S1

78026 77986 78014 77968
77949 78048 78037

WLO20RX2S1

78006 77998 78031 77993

WLO20RX3S1

78013 77983 77995

Studenci stacjonarni II° nabór 2020. Ze względu na małą liczbę studentów grupa WLO20RD2S2 zostaje rozwiązana, a studenci o nw. numerach albumu zostają wpisani do grupy WLO20RD1S2.

78565 68919 78566 68924
68925 68926 68928 68934
78641 67272 78804 68935
68936 78803 69567 70584
69592 69595 69602 69603
69606 63846 69609 69610
69611

ABSOLWENCI – ODBIÓR DYPLOMU

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy w lutym br., mogą odbierać dyplomy w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju nr. 0.09. Prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz o dezynfekcję rąk po wejściu do budynku (wejście główne). Przed zapisaniem się należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w systemie USOS (poza odebraniem dyplomu) zostały rozliczone.

PIERWSZA EDYCJA KURSU DOSKONALĄCEGO: „SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI SPRZĘTU WOJSKOWEGO”

Pierwsza edycja kursu doskonalącego: „SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI SPRZĘTU WOJSKOWEGO”, kod: 8103060 realizowany  przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wspólnie z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji.

19.02.2021 roku zakończyła się pierwsza edycja 2-tygodniowego kursu doskonalącego: „SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI SPRZĘTU WOJSKOWEGO” organizowanego wspólnie z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji. Uczestniczyło w nim 19 oficerów, przedstawicieli WCNjIK, RPW oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Zajęcia prowadzili wykładowcy z WCJNiK, IU oraz WAT.

Kontynuuj czytanie