PRZEDMIOTY WYBIERALNE

Studenci II° studiów cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku logistyka profil praktyczny specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie, proszeni są o dokonanie w USOS-ie dwóch wyborów, jednego z dwóch przedmiotów i zarejestrowanie się na nie:

Wybór A:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w logistyce
  • Negocjacje i techniki zakupowe

Wybór B:

  • Spedycja i giełdy transportowe
  • Standaryzacja i znakowanie w logistyce

Rejestracja będzie uruchomiona w dniu 04.03.2020r. o godz. 6:00 i będzie trwała do 24.03.2020r. do godz. 23:59.

SZKOLENIE W ZAKRESIE TECHNIK PODSTAWOWYCH W EXCEL`U

Szanowni Państwo,

Już po raz kolejny Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT przy współpracy z firmą szkoleniową LabMasters zaprasza na szkolenie w zakresie technik podstawowych w Excel`u. Podczas spotkania omówione zostaną najczęściej spotykane case`y podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Najlepsi spośród Was, mają szanse na otrzymanie certyfikatu stanowiącego bardzo przydatny wpis do CV, na podstawie którego często możecie mieć szansę pominięcia testu umiejętności u Pracodawców.

Kontynuuj czytanie

STUDENCI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA NA WIZYCIE STUDYJNEJ W FABRYCE BRONI Sp. z o.o. W RADOMIU

W dn. 16.12.2019, 20.01.2020  studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki oraz Zarządzania w ramach przedmiotów przemysł obronny oraz przemysłowy potencjał obronny  – pod opieką dr Pauliny Zamelek oraz dr Ryszarda Chrzyńskiego – udali się z wizytami studyjnymi do Fabryki Broni S.A. w Radomiu. Wizyta w FB zainicjowana została od przedstawienia prezentacji multimedialnych nt. historii i zakresu działania Firmy, a następnie zwiedzania Sali Tradycji, poszczególnych wydziałów produkcyjnych, w tym obróbki termicznej i obróbki CNC, jak również strzelnic działaniowych  oraz prezentacji broni na strzelnicy. Studenci mieli okazję w szczegółach poznać działanie Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej GROT oraz pistoletu VIS 100.

Kontynuuj czytanie

ZALICZENIA SZKOLENIA BHP – STUDENCI

UWAGA!

Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze  letnim roku akademickiego 2019/2020 są zobowiązani do zaliczenia  szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl w terminie do 15 marca 2020 r.

Podczas logowania się do zakładki “Szkolenie BHP”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Przypominam, iż bez przedmiotowego szkolenia student nie może uczestniczyć w zajęciach.