PRAKTYKI INFORMACJA

Studenci, którzy zadeklarowali chęć odbywania praktyki zdalnie w firmie CENZIN oraz otrzymali informację: przyjęto zgłoszenie, proszeni są o kontakt z przedstawicielem firmy w celu uzyskania zasad odbywania tam praktyk pod adresem e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl.

Studenci, którzy zadeklarowali chęć odbywania praktyki zdalnie w jednostkach Wydziału proszeni są o kontakt z Opiekunami praktyk pod wskazane adresy e-mail:

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH, LEGITYMACJI DOKTORANTA I LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

KURS DOSKONALĄCY W FORMIE STACJONARNEJ O NAZWIE “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 25.05.2020 na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się w pierwszy od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z Pandemią.

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Studenci, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniu z zasad ochrony informacji niejawnych mają obowiązek odbyć je w formie zdalnej do końca maja br.
Od dnia 27 maja 2020 r.  uruchomiona zostanie możliwość odbycia przez studentów szkolenia z zasad ochrony informacji niejawnych w formie zdalnej. Dostęp studentów do szkolenia zostanie zapewniony przy wykorzystaniu platformy e-learning poprzez hasło „Szkolenie1”. Szkolenie to jest związane z rozpoczynającymi się wkrótce praktykami.

DYPLOMANCI – INFORMACJA OD REDAKCJI WYDAWNICTW NA TEMAT OPRAWIANIA PRAC DYPLOMOWYCH

“Od dziś obowiązują nowe zasady przyjmowania i wydawania oprawionych prac dyplomowych (są zamieszczone na naszej stronie internetowej https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/)

Oprawa prac dyplomowych

Wejście do budynku wyłącznie przez wejście główne do Biblioteki WAT (obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu).

Prace dyplomowe przyjmowane są do oprawy w korytarzu siedziby Redakcji Wydawnictw przy wyznaczonym stanowisku. Wymagana dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki ochronne i zachowywanie 2-metrowych odstępów pomiędzy osobami – w korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

Kontynuuj czytanie