STUDIA PODYPLOMOWE: AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem przedmiotowych studiów jest nabycie oraz poszerzenie aktualnej i praktycznej wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Oferowane studia pozwalają na nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia specyfiki metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny oraz zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), auditu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Kontynuuj czytanie

ABSOLWENCI – ODBIÓR DYPLOMU

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy w lipcu br., mogą odbierać dyplomy w godzinach otwarcia dziekanatu. Zapisy prowadzone są mailowo (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). Prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz o dezynfekcję rąk po wejściu do budynku (wejście główne). Przed zapisaniem się należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w systemie USOS (poza odebraniem dyplomu) zostały rozliczone.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Studentki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania:

  • inż. Katarzyna Kosakowska,
  • inż. Marta Kraśniewska,
  • inż. Daria Witkowska,

pod opieką naukową mjr dr inż. Anny Boruckiej, wzięły udział w konkursie fotograficznym, organizowanym przez European Federation of National Maintenance Societies.
Konkurs został ogłoszony z okazji 50 rocznicy powstania EFNMS.

Zapraszamy do wsparcia tej aktywności poprzez oddanie głosu na wykonane przez Studentki zdjęcia, co umożliwiają poniższe linki:

https://woobox.com/fgbq98/gallery/35A0wLwBlro
https://woobox.com/fgbq98/gallery/LtEdGPvjyms
https://woobox.com/fgbq98/gallery/o8pMGlRhl1E