ODPRAWA KANCLERZA

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyła się cykliczna miesięczna odprawa Kanclerza w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
Pan Dziekan płk dr hab. inż. Szymon MITKOW miał przyjemność powitać uczestników spotkania, w którym uczestniczyli kierownicy Wydziałów i Logistyki wykonawczej Wojskowej Akademii Technicznej z Kanclerzem mgr. Adamem WRONECKIM  i Zastępcą Kanclerza – Szefem Logistyki płk. Emilem KARDASZUKIEM na czele.

Kontynuuj czytanie

INAUGURACJA 3 EDYCJI PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

70 studentów cywilnych rozpoczęło po raz trzeci w Wojskowej Akademii Technicznej zajęcia w ramach Programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych „Legia Akademicka”. Do części teoretycznej przystąpili głównie studenci Wojskowej Akademii Technicznej, jak również Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Kontynuuj czytanie

KONFERENCJA RECYKLERA

Z przyjemnością  informujemy, iż Konferencja Recyklera na temat: „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym.  Problematyka rocznych audytów recyklera”
zorganizowana w dniu  30.01.2020,  spotkała się z dużym zainteresowaniem. Konferencja organizowana przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Akademię Recyklingu odbyła się w budynku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Kontynuuj czytanie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania do dnia 10.02.2020 r. (poniedziałek)
kierunki Logistyka, Obronność Państwa (pok. 0.06)
kierunki Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie (pok. 0.16)
https://wlo.wat.edu.pl/studenci/druki/
>>PS. WNIOSKI MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ, NANIEŚĆ POPRAWKĘ NA JUŻ ZŁOŻONYM ORAZ WNIOSEK WYCOFAĆ.<<

WIZYTA KOŁA NAUKOWEGO SECURITAS ET DEFENSIO WAT W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

28.01.2020 r. reprezentanci Koła Securitas et Defensio WAT uczestniczyli w wykładzie otwartym Pana Witolda Repetowicza pt. “Polityka Iranu a sytuacja na Bliskim Wschodzie“, zorganizowanym przez Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych ASzWoj. Spotkanie zaowocowało perspektywą bliższej współpracy naukowej pomiędzy dwoma kołami naukowymi. Więcej informacji wkrótce.

Kontynuuj czytanie