NOMINACJA NA FUNKCJĘ DZIEKANA WLO

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z rozkazem nr 169/2020 z dnia 01.09.2020 r.
płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT będzie nadal pełnił funkcję Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.


Gratulujemy Panu płk. dr. hab. inż.  Szymonowi Mitkowowi, prof. WAT nominacji i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji zamierzonych planów.

STUDIA PODYPLOMOWE: AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem przedmiotowych studiów jest nabycie oraz poszerzenie aktualnej i praktycznej wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Oferowane studia pozwalają na nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia specyfiki metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny oraz zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), auditu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Kontynuuj czytanie

ABSOLWENCI – ODBIÓR DYPLOMU

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy w lipcu br., mogą odbierać dyplomy w godzinach otwarcia dziekanatu. Zapisy prowadzone są mailowo (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). Prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz o dezynfekcję rąk po wejściu do budynku (wejście główne). Przed zapisaniem się należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w systemie USOS (poza odebraniem dyplomu) zostały rozliczone.