ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE”

Zgodnie z Harmonogramem doskonalenia zawodowego WAT dniu 09.01.2017r. rozpoczęły się studia podyplomowe „Zabezpieczenie logistyczne”. Są one przeznaczone dla  oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.). Jest to trzecia edycja studiów realizowana w  okresie 09.01.2017r. – 15.12.2017r., w której uczestniczy 17 słuchaczy.

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 03.01.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia view etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia. Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 03.01 do 03.03.2017r. Uczestniczy w niej 31 oficerów.