I EDYCJA KURSU DOSKONALĄCEGO “OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” KOD KURSU: 8103061

Z satysfakcją informujemy, że 13 listopada br. rozpoczęła się pierwsza edycja kursu doskonalącego „Opracowywanie dokumentów normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej”.

Kurs dedykowany jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej realizujących zadania związane z opracowywaniem odpowiedników narodowych dokumentów standaryzacyjnych NATO, w postaci resortowych dokumentów normalizacyjnych.

To pierwsza edycja tego rodzaju kursu, w której bierze udział 15 oficerów i jeden pracownik cywilny.

Kurs trwa od 13 do 16 listopada br.

KURS DOSKONALĄCY – ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

W dniu 27.03.2017r. rozpoczął się kurs doskonalący „Organizacja Zabezpieczenia Logistycznego”. Celem kursu jest przekwalifikowanie oficerów z innych korpusów osobowych, którzy planowani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w korpusie osobowym logistyki. Zajęcia prowadzone są w trzech głównych obszarach i obejmuje:

  1. informacje z uwarunkowań prawno-ekonomicznych występujących w logistyce wojskowej,
  2. podstawową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej jaka występuje i jest realizowana w SZ RP,
  3. podstawowe informacje z logistyki wojskowej w NATO.

Jest to dwunasta edycja kursu, realizowana w okresie 27.03 – 28.04.2017r., w której uczestniczy 10 słuchaczy.