LOGISTYKA – profil praktyczny
Stacjonarne
przedmiot wykładowca grupy studenckie forma zajęć
W,W(e),C,L,P,S
data, sala, godzina zaliczenia
Wytrzymałość materiałów dr inż. Paweł BOGUSZ WLO19FW(1,2)S0
WLO19FW(3,4)S0
WLO19FW(5,6)S0
WLO19FW(7,8)S0
WLO19FW(9,0)S0
WLO19FX(1,2,3)S1
W,C 26.11.2021
15:00 – 17:00
s. 3.3/34a
dr inż. Marek ŚWIERCZEWSKI WLO19FW(5,6)S0
WLO19FW(7,8)S0
WLO19FW(9,0)S0
WLO19FX(1,2,3)S1
C 28.10.2021
11:40 – 12:25
bud.62 
(poprawka max dla 3 osób)

 

 

LOGISTYKA – profil praktyczny
Niestacjonarne
przedmiot wykładowca grupy studenckie forma zajęć
W,W(e),C,L,P,S
data, sala, godzina zaliczenia
Wytrzymałość materiałów dr inż. Piotr SZURGOTT WLO19FX1N1
WLO19FX2N1
W,C 18.12.2021
19:25 – 21:00
p. 41/62

 

 

 


dodatkowe-terminy-poprawkowe-WLO2021