DODATKOWY TERMIN ZALICZENIA

Informujemy, że dodatkowy termin zaliczenia z przedmiotu „Projektowanie maszyn w logistyce” odbędzie się w dniu 02.11.2020 r. godz. 900. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej.