DODATKOWY ZJAZD NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

W dniach 04.07 – 05.07.2020 r. zaplanowany został zjazd dla studentów niestacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.