STUDIA CYWILNE

LOGISTYKA – profil praktyczny
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – inżynierskie (7 semestrów)

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka w motoryzacji
 • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Studia II stopnia – magisterskie (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka w przedsiębiorstwie

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – profil praktyczny
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie obronnością państwa
 • System militarny państwa
 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • System pozamilitarny państwa
 • Systemy informacyjne w obronności

 

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Obrona terytorialna
 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • Informacja w systemie obronnym
 • Gospodarka obronna

 

ZARZĄDZANIE – profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania
 • Zarządzanie jakością

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Systemy Business Intelligence w zarządzaniu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Ochrona ludności i infrastruktury
 • Zarządzanie kryzysowe

 

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Analiza danych w bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego