STUDIA CYWILNE

LOGISTYKA – profil praktyczny
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – inżynierskie (7 semestrów)

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka w motoryzacji
 • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Studia II stopnia – magisterskie (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka w przedsiębiorstwie

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – profil praktyczny
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie obronnością państwa
 • System militarny państwa
 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • System pozamilitarny państwa

 

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Obrona terytorialna w systemie obronnym państwa
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Gospodarka obronna

 

ZARZĄDZANIE – profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Systemy Business Intelligence w zarządzaniu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

 • Ochrona ludności i infrastruktury
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych

 

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

 • Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego