STUDIA CYWILNE

LOGISTYKA – o profilu praktycznym

Studia I stopnia (trwają 3,5 roku)
tytuł zawodowy: inżynier

specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw;
 • logistyka w motoryzacji;
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych.

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – o profilu praktycznym

Studia I stopnia (trwają 3 lata)
tytuł zawodowy: licencjat

specjalności:

 • zarządzanie obronnością państwa;
 • system militarny państwa;
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa;
 • system pozamilitarny państwa.
LOGISTYKA – o profilu praktycznym

Studia II stopnia (trwają 1,5 roku)
tytuł zawodowy: magister inżynier

specjalności:

 • logistyka w przedsiębiorstwie;

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – o profilu praktycznym

Studia II stopnia (trwają 2 lata)
tytuł zawodowy: magister

specjalności:

 • współpraca cywilno-wojskowa;
 • obrona terytorialna w systemie obronnym państwa;
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa;
 • ochrona infrastruktury krytycznej;
 • gospodarka obronna