STUDIA PODYPLOMOWE

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

 Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

⇒ Analiza finansowa i rachunkowość

⇒ Zarządzanie organizacją w środowisku IT

⇒ Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska

⇒ Zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON)

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)

Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

Zamówienia publiczne w logistyce