STUDIA PODYPLOMOWE

 Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

⇒ Analiza finansowa i rachunkowość

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

⇒ Inspektor Ochrony Informacji

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)

⇒ Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska

⇒ Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Zamówienia publiczne w logistyce

Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

⇒ Zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON)