STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 2020-2021

Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska 2019-2020

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie (06 października 2018 r. – 10 czerwca 2019 r.) 

Zarządzanie logistyką przedsiebiorstwa w warunkach ochrony środowiska (13 października 2018 r. – 16 czerwca 2019 r.) 

Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)

Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Zamówienia publiczne w logistyce