STUDIA PODYPLOMOWE

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

Analiza finansowa i rachunkowość

Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska

Zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON)

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)

Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

Zamówienia publiczne w logistyce