STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA
Studia wojskowe
jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

  • Grupa osobowa ogólnologistyczna:
    • specjalność ogólna
  • Grupa osobowa materiałowa:
    • żywnościowa
    • mundurowa

LOGISTYKA EKONOMICZNA
Studia wojskowe
jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

  • Grupa osobowa ekonomiczno–finansowa