STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA WOJSKOWA

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

specjalności (wg potrzeb MON):

  • grupa osobowa ogólnologistyczna:
    • specjalność ogólna
  • grupa osobowa materiałowa:
    • żywnościowa
    • mundurowa