EGZAMIN POPRAWKOWY

TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO z przedmiotu „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” dla grup WLO18PX2S1 oraz WLO18PX1S1 odbędzie się 11 września 2019 r. o godz. 11:40 – 13:15 w sali 517 bud. 135