W dniu 20 czerwca (godziny 5-6) w sali 5.17 bud. 135 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grupy P7C1S2.