ERASMUS+

Szanowni Państwo,
w ślad za informacją przekazaną Państwu w korespondencji seryjnej nr 9 z 26.03.2021 r. przypominamy, że w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. odbędą się webinaria informacyjne poświęcone Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (termin składania wniosków: 20 maja 2021 r.). W załączeniu znajdą Państwo program. Celem webinariów jest przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu wśród zainteresowanych pracowników akademickich Państwa uczelni.

Webinaria skierowaną są do:
  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.

Rejestracja trwa do 13 kwietnia poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze

Osoby zainteresowane omówieniem pomysłu na Partnerstwo zapraszamy na konsultacje indywidualne online, które będą miały miejsce w dniach 4-7 maja 2021 r. Rejestracja na konsultacje zostanie uruchomiona w drugiej połowie kwietnia.