GRUPA POŚCIGOWA F7Z1N1

Zajęcia z przedmiotu “Mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego” dla studentów niestacjonarnych, powtarzających przedmiot realizowane są w formie grupy pościgowej pod nazwą F7Z1N1. Plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej wydziału.