I ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt.
“Nowy świat – nowe zarządzanie?”
19 maja 2023

I OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Nowy świat – nowe zarządzanie?” ma na celu aktywizację i integrację studenckiej społeczności naukowej z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w dyscyplinie Nauki i Zarządzaniu i Jakości z innymi, wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Konferencja koncentruje się przede wszystkim na współczesnych wyzwaniach teorii i praktyki zarządzania, a w szczególności na zmienności uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Zasadniczym celem konferencji jest dyskusja oraz wypracowanie wniosków i wskazówek dla menedżerów odnośnie do zarządzania organizacjami „dynamicznej ery cyfrowej”.

Wiodące obszary tematyczne

  • Otoczenie organizacji, zmiany struktur organizacyjnych, nowe modele biznesowe,
  • technologie teleinformatyczne w procesach zarządzania, Rewolucja 4.0,
  • uwarunkowania i procesy zarządzania zasobami ludzkimi,
  • nowe formy finansowania działalności przedsiębiorstw,
  • zarządzanie projektami, innowacjami i jakością,
  • bezpieczeństwo organizacji, zarządzanie ryzykiem

oraz inne powiązane obszary tematyczne.

Więcej informacji: https://ioz.wat.edu.pl/knss/