INAUGURACJA 3 EDYCJI PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

70 studentów cywilnych rozpoczęło po raz trzeci w Wojskowej Akademii Technicznej zajęcia w ramach Programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych „Legia Akademicka”. Do części teoretycznej przystąpili głównie studenci Wojskowej Akademii Technicznej, jak również Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 1 lutego w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. W auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu, w obecności prodziekana ds. kształcenia WLO ppłk. dr inż. Jarosława Zelkowskiego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego kpt. Bartosza Tatczyna, a także wykładowców i instruktorów, zastępca-dziekana WLO mjr dr Bartosz Kozicki dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

W ramach inauguracji z kursantami swoimi doświadczeniami podzielili się absolwenci pierwszej edycji programu Legia Akademicka kpr rez. inż. Sebastian Bieniek oraz kpr Jakub Celejewski, natomiast przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego omówił kwestie prawne i organizacyjne związane ze szkoleniem teoretycznym oraz praktycznym realizowanym w formie ćwiczeń w jednostkach wojskowych.

W dalszej części uczestnikom zaprezentowano sprzęt wojskowy na bazie Parku Techniki Wojskowej WAT. Następnie, szkolenie pod nazwą elementy bronioznastwa i metody walki w bliskim kontakcie z wykorzystaniem broni przeprowadził Prezes Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych – I.P. Pan Ryszard Król. Dodatkowo, słuchacze uczestniczyli w szkoleniu z gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP prowadzonego przez dr Sylwię Wojnarowską Szpucha, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła, którego opiekunem jest mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder.

Część praktyczna realizowana jest w dwóch modułach: podstawowym i podoficerskim. Obejmują one po 30 godzin zajęć wykładowych oraz 20 godzin w oparciu o platformę e-learning. W ramach szkolenia przewidziano takie przedmioty jak taktyka, szkolenie strzeleckie,  kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, regulaminy, szkolenie medyczne, terenoznastwo, łączność, szkolenie inżynieryjno-saperskie, powszechna obrona przeciwlotnicza, obrona przed bronią masowego rażenia, ochrona obiektów wojskowych czy przywództwo wojskowe. Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Studium Szkolenia Wojskowego, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydziału Elektroniki, Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, a także przy wsparciu przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

Zajęcia realizowane w WAT zakończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających teoretyczne przygotowanie uczestników programu. Zaświadczenie to umożliwi studentom udział w zajęciach szkolenia praktycznego. Bardzo dużą rolę w programie odgrywa zabezpieczenie przedsięwzięcia przez wojewódzkie sztaby wojskowe. Uczestnicy szkolenia muszą przejść całą procedurę związaną z rejestracją, w ramach posiadanych kwalifikacji wojskowych, aby mogli potem trafić do jednostek liniowych. WAT ściśle współpracuje w tym zakresie z wojewódzkim sztabem wojskowym w Warszawie.

O programie Legii Akademickiej można również przeczytać na stronie: https://legiaakademicka.wp.mil.pl/.