88 studentów cywilnych rozpoczęło po raz drugi w Wojskowej Akademii Technicznej program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki , Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 16 marca w Wydziale Logistyki WAT. w auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu. Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow , w obecności  Koordynatora ds. programu „Legii akademickiej” w WAT płk. dr. Roberta Pawlickiego dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

Przybliżył on prawie już stuletnią historię Legii Akademickiej,  powiedział: „10 listopada, w dniu powrotu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, młodzież akademicka oddała mu się do dyspozycji. Było to wyrazem jednomyślnych nastrojów wiecu studenckiego w Warszawie, podczas którego wyłoniono Akademicki Komitet Wykonawczy. Już 11 listopada 1918 r. specjalną odezwą Komitet wezwał młodzież do wstępowania w szeregi nowo powołanego Legionu Akademickiego pod rozkazami Naczelnego Wodza. Wezwanie rozplakatowano na bramie Uniwersytetu, a także w Politechnice, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkole Handlowej i na murach najważniejszych obiektów miejskich. Oficjalnie Legię Akademicką jako formację wojskową uruchomiono nazajutrz, 12 listopada 1918 r.”

Dziekan Wydziału Logistyki przypomniał również chlubną kartę udziału Legii Akademickiej w II wojnie światowej: „Legioniści akademiccy zapisali chlubną kartę podczas obrony Polski w 1939 r., nie tylko w szeregach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i batalionów Obrony Narodowej, ale też w wielu innych jednostkach frontowych. Dowodem tego jest uznanie dla żołnierzy 36 PP LA za parotygodniową walkę w obronie Modlina i Warszawy; 28 września dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel w rozkazie pożegnalnym stwierdził: Wszystkie oddziały walczyły z największym poświęceniem, ofiarnością i męstwem, lecz trzonem 28 DP, około którego koncentrował się cały wysiłek i opór, był dzielny 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Po zawojowaniu kraju przez najeźdźców, pod okupacjami, członkowie Legii kontynuowali walkę o niepodległość i całość ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. Trzeba również przypomnieć, że walczyli też w Powstaniu Warszawskim 1944 r.”

W ramach inauguracji programu uczestnikom  zaprezentowano elementy współczesnego uzbrojenia Sił Zbrojnych, nowoczesne rodzaje i konstrukcje broni  oraz przeprowadzono szkolenie z Cyberbezpieczeństwa, na którym słuchacze zapoznali się m. in. z  cyberzagrożeniami, fałszywym poczucie bezpieczeństwa i anonimowości w sieci, atakami socjotechnicznymi takimi jak: cyber-wyłudzenia, cyber-haracze, cyber-fałszerstwa i cyber-oszustwa. Uczestnicy mieli również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła.

W WAT realizowana jest część teoretyczna programu, obejmująca 30 godzin zajęć wykładowych.
W ramach szkolenia przewidziano takie przedmioty jak taktyka, budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, regulaminy, szkolenie medyczne, szkolenie personelu narażonego na izolację, szkolenie prawne, szkolenie strzeleckie, zabezpieczenie logistyczne.

Pierwszy moduł, realizowany w WAT zakończy się wystawieniem certyfikatów potwierdzających teoretyczne przygotowanie uczestników programu. Zaświadczenie to umożliwi studentom udział w zajęciach szkolenia praktycznego. Bardzo dużą rolę w programie odgrywa zabezpieczenie przedsięwzięcia przez wojewódzkie sztaby wojskowe. Uczestnicy szkolenia muszą przejść całą procedurę związaną z rejestracją, w ramach posiadanych kwalifikacji wojskowych, aby mogli potem trafić do jednostek wojskowych. WAT ściśle współpracuje w tym zakresie z wojewódzkim sztabem wojskowym w Warszawie.